2.10.2023 świętowaliśmy otwarcie wystawy o Johannie Gottfriedzie Herderze w Bibliotece Głównej UG

W dniu 02.10.2023 o godz. 10.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbył się wernisaż międzynarodowej wystawy „Pamięć o Johannie Gottfriedzie Herderze (1744 ur. Mohrungen/Morąg -1803 zm. Weimar). Międzynarodowa wystawa z okazji obchodów Roku Herdera”.

Organizatorem wystawy była Fundacja im. Johanna Gottfrieda Herdera, której pracami kierował prof. Mirosław Ossowski z Instytutu Filologii Germańskiej UG. Wystawa otwiera obchody Roku Herdera 2023/24,  zorganizowanego z okazji zbliżającej się 280. rocznicy urodzin i 220. rocznicy śmierci Herdera ‒ wybitnego pisarza, myśliciela i filozofa kultury, autora tekstów estetycznych i filozoficznych.

Patronat Honorowy przejęli rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper. Uroczystość otwarcia wystawy uświetniła swą obecnością pani Minister Gospodarki, Transportu, Rolnictwa i Winiarstwa kraju związkowego Nadrenia-Palatynat w Niemczech Daniela Schmitt. W otwarciu wzięła udział kierownik Muzeum w Morągu, a równocześnie kurator polskiej części wystawy Angelika Rejs. Obecni byli także dyrektor Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen Gunter Dehnert i były dyrektor Wolfgang Freyberg.

Na wystawie prezentowane są eksponaty udostępnione przez Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu, które jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Mają one przedstawiać formy upamiętnienia Herdera w Morągu, historię powstania muzeum jego imienia w tamtejszym ratuszu, stworzenie stałej wystawy w Pałacu Dohnów i postawienie pomnika.

Oprócz eskpozycji z Morąga pokazana została dwujęzyczna polsko-niemiecka wystawa planszowa o Herderze, opracowana przez Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen w Bawarii.

Wystawa w Bibliotece Głównej otworzyła Rok Herdera, zorganizowany na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023‒2024. W jego ramach na Wydziale Filologicznym odbędą się wykłady gościnne zagranicznych badaczy, poświęcone roli literatury i kultury niemieckiej w Europie Środkowej i Wschodniej.

Na zakończenie Roku Herdera zaplanowano spotkanie byłych stypendystów DAAD z UG i Pomorza z udziałem naukowców z Niemiec. Szczegółowe informacje o wykładach gościnnych i kolejnych wydarzeniach będą zamieszczane na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej: https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty/instytut-filologii-germanskiej-institut-fur-germanistik/instytut-filologii-germanskiej/aktualnosci-i-wydarzenia

Również Centrum Herdera UG przygotowało bogaty program obchodów. W Dniu Otwartym, w sobotę 23.09. br. odbyły się spacer tematyczny i spotkanie na ul. Mariackiej przybliżające realia Gdańska w jego epoce oraz wykład z dyskusją popularyzujący postać Herdera. Spotkania poprowadzili prof. Marion Brandt, Barbara Piórkowska i dr Janusz Mosakowski oraz dr Tomasz Siwiec i dr Anna Kowalewska-Mróz.

Pod wspólną nazwą „Gdańsk i okolice w czasach Johanna Gottfrieda Herdera” Centrum Herdera odbędzie się w październiku i listopadzie br. cykl pięciu spotkań ze specjalistami z dziedziny historii, kultury i literatury, którzy zajmują się historią Gdańska i okolic. Otworzy je w piątek 6.10. wykład dr Ewy Barylewskiej-Szymańskiej o gdańskich sypialniach w XVIII w. Tydzień później, w piątek 13.10., dr Magdalena Sacha opowie o opisach gdańszczan z 1799 roku autorstwa Augusta von Lehndorffa. Następnego dnia, w sobotę 14.10., dr Sacha poprowadzi spacer zatytułowany „Zwiedzanie Gdańska z hrabią Augustem von Lehndorffem”. W piątek 27.10. dr Dobromiła Maria Rzyska-Laube wygłosi w Centrum Herdera wykład „O współistnieniu dwóch narodowości – polskiej i niemieckiej na przykładzie polskich ziemian z Pomorza Nadwiślańskiego”. W piątek 24.11. dr Janusz Mosakowski przedstawi twórców gdańskich legend.

Z myślą o uczniach szkół średnich Centrum Herdera UG przygotowało konkurs na esej dla licealistów województwa pomorskiego, inspirowany twórczością Johanna Gottfrieda Herdera ‒ ich zadaniem będzie odniesienie się do wybranych cytatów Herdera. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w listopadzie 2023 r. Informacje na temat konkursu zostały rozesłane do szkół.

Bliższe informacje na temat wszystkich wydarzeń Centrum Herdera UG na naszej stronie www.herder.ug.edu.pl w aktualnościach.

 

To top