Egzaminy Goethe-Institut


W dniach 20.05.2024 – 03.06.2024 zapraszamy do zapisów na organizowane przez Centrum Herdera UG egzaminy Goethe-Institut, które odbędą się 22 czerwca 2024 (sobota).

Chętnych do zapisu na egzamin Goethe-Institut A2, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na egzamin na poziomie A2.

Chętnych do zapisu na egzamin Goethe-Institut B1, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na egzamin na poziomie B1.

Chętnych do zapisu na egzamin Goethe-Institut B2, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na egzamin na poziomie B2.

Chętnych do zapisu na egzamin Goethe-Institut C1, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na egzamin na poziomie C1.

Wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy dokonać opłaty za egzamin – cennik egzaminów organizowanych w Centrum Herdera UG, dostępny jest pod linkiem:
Cennik egzaminów Goethe-Zertifikat organizowanych w Centrum Herdera UG.

W tytule przelewu koniecznie prosimy podać: Nr zadania: 1102-23, imię i nazwisko, poziom egzaminu, ewentualnie nazwę zdawanego modułu.
Wpłaty za egzaminy nr konta: 15 1240 6292 1111 0011 2666 8909 Bank Pekao SA

W formularzu zgłoszeniowym należy załączyć potwierdzenie wpłaty w formacie PDF.

Ilość miejsc ograniczona.

Egzaminy będą przeprowadzane zgodnie z poniższymi regulaminami:


Egzaminy Goethe-Zertifikat na poziomach A2, B1, B2 oraz C1 organizować będziemy w roku 2024 również w następujących terminach:

  • 24 listopada 2024 (niedziela), egzamin pisemny i ustny, zapisy w dniach 21.10.2024-04.11.2024

Przykładowe materiały treningowe znajdą Państwo na stronie Goethe-Institut w Warszawie w zakładkach dotyczących poszczególnych egzaminów dostępnej pod tym linkiem.


Egzaminy GI w Centrum Herdera prowadzimy od roku 2023. 06.06.2022 podpisana została umowa między Uniwersytetem Gdańskim a Instytutem Goethego w Warszawie na przeprowadzanie przez Centrum Herdera UG egzaminów Instytutu Goethego. Certyfikaty językowe wystawiane przez Instytut Goethego uznawane są na całym świecie jako potwierdzenie osiągnięcia umiejętności językowych na danym poziomie.

Centrum Herdera UG zostało zatem w 2022 roku oficjalnie Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego i od 2023 roku przeprowadzać będzie egzaminy z języka niemieckiego certyfikowane przez Instytut Goethego. Jesteśmy jedyną taką jednostką w regionie, najbliższe centra egzaminacyjne GI znajdują się w Olsztynie, Szczecinie i Warszawie.

W 2022 roku odbyły się w Centrum Herdera UG szkolenia na egzaminatorów Instytutu Goethego. Uczestnikami szkolenia byli wykładowcy germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, lektorzy Centrum Języków Obcych UG, wykładowcy prywatnych szkół wyższych z terenu Trójmiasta, nauczyciele z Trójmiejskich szkół oraz oczywiście lektorzy Centrum Herdera UG: Małgorzata Boroń, Angelika Gajkowski, dr Anna Kowalewska-Mróz, Barbara Zembrzuska, Marcin Zawisza i Zbigniew Zembrzuski. Osiemnastu nauczycieli podeszło do egzaminu na egzaminatorów GI na poziomie B1 oraz B2 i wszyscy z nich takie uprawnienia otrzymali. 29.09.2023 odbyły się u nas szkolenia na egzaminatorów GI na poziomach A2 i C1, a w listopadzie 2023 podeszliśmy do egzaminu na egzaminatorów na poziomie A2 i C1. Wszyscy, którzy brali udział w tych szkoleniach otrzymało uprawnienia na egzaminatora na tych poziomach. Pierwsze egzaminy B1 i B2 organizowane przez Centrum Herdera UG odbyły się 24.06.2023.

 

To top