29 września 2023 w Centrum Herdera UG odbył się warsztat na temat synonimów w języku niemieckim na poziomie B1+, który poprowadził Zbigniew Zembrzuski

Warsztaty w języku niemieckim poprowadził Zbigniew Zembrzuski, absolwent germanistyki UG, stypendysta DAAD – Uniwersytet Kiel, kierownik Centrum Herdera UG oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Opis warsztatu:
Synonimy sprawiają, że teksty są bardziej zróżnicowane i interesujące, a nasze wypowiedzi bardziej interesujące.

Na naszych warsztatach zajęliśmy się między innymi następującymi tematami:

– wyrażenia synonimiczne – np.: einzig und allein / ausschließlich;

– mowa niezależna zastąpiona czasownikiem – np: odpowiedzieć „nie“ na pytanie / on zaprzecza;

– akty mowy – np: „Mamo, nie płacz“ / pociesza ją;

– odpowiedni kontekst – np.: co oznacza „Geisterfahrer“ w ruchu drogowym?

– co jest przeciwieństwem podanego słowa? – np.: pełna twarz / wąska twarz itp.

Z pomocą ciekawych tekstów, ćwiczeń, gier itp. poszerzaliśmy naszą wiedzę i słownictwo w języku niemieckim.

To top