W związku z problemami technicznymi, prosimy osoby chętne do kontaktu z Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego,
o kierowanie korespondencji na nasz tymczasowy adres e-mail: herder.ug@gmail.com


Archiwum konkursów organizowanych przez Centrum Herdera