Centrum Herdera

Centrum Herdera
Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum Herdera jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Gdańskiego. Celem działalności Centrum Herdera UG jest upowszechnienie wiedzy o kulturze i języku niemieckim, który realizujemy poprzez prowadzenie ogólnodostępnej biblioteki i czytelni wydawnictw niemieckojęzycznych oraz projekty edukacyjne i kulturalne.
W ramach prowadzonych przez nas projektów współpracujemy z Instytutem Goethego, najważniejszą instytucją kultury niemieckiej za granicą działającą na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
Razem z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego od 1995 roku organizujemy kursy języka niemieckiego przygotowujące do egzaminów Instytutu Goethego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Od 2022 roku jesteśmy również certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego.

 

Działalność kulturalna

  • wykłady dotyczące Niemiec i języka niemieckiego,
  • spotkania o Gdańsku i jego niemieckojęzycznej literaturze,
  • warsztaty językowe i kulturowe na wszystkich poziomach zaawansowania,
  • warsztaty tłumaczeniowe,
  • lekcje biblioteczne dla uczniów,
  • wieczorki literackie i dyskusyjne,
  • konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • spotkania z naukowcami, pisarzami i tłumaczami,
  • wieczory niemieckojęzycznych gier planszowych.

Od 2004 roku realizujemy około 20 projektów rocznie. Jest to możliwe głównie dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Goethego w Warszawie oraz Fundacji J.G.Herdera.

Centrum Herdera
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Ogarna 26,
80-826 Gdańsk PL
tel. : +48 58 305 73 17
To top