Pracownicy

mgr Zbigniew Zembrzuski

Kierownik Centrum Herdera

Wykształcenie:
Absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, temat pracy magisterskiej: „Deutsche Akademie und Goethe- Institut 1925-1945. Skizzen zu einer Monographie“. Roczne stypendium DAAD: studia na Wydziale Historii Uniwersytetu w Kilonii/Niemcy. Praktyka zawodowa w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku-Oliwie. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Podyplomowe studium prawa niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii/Niemcy. Stypendia VHS Bremen oraz IIK/Uniwersytet Düsseldorf/Niemcy.

Doświadczenie zawodowe:
Specjalista ds. administracji w Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, lektor języka niemieckiego na kursach przygotowywanych pod opieką merytoryczną Centrum Herdera, tłumacz przysięgły.

Zainteresowania:
Historia ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich, niemiecki język prawniczy i gospodarczy, metodyka nauczania języka niemieckiego, literatura, pływanie.


dr Anna Kowalewska-Mróz

Wykształcenie:
Doktor nauk humanistycznych, doktorat uzyskany na podstawie rozprawy „Gdańskie malarstwo, grafika oraz rzeźba w prozie Güntera Grassa i Stefana Chwina. Studium porównawcze”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marion Brandt. Absolwentka filologii germańskiej i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie studiów germanistycznych roczny pobyt w Halle na Uniwersytecie Marcina Lutra dzięki naukowemu stypendium DAAD. W ramach pobytu na stypendium udział w wykładach i seminariach na filologii germańskiej, historii sztuki i translatoryce.

Doświadczenie zawodowe:
Specjalistka ds. administracji w Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, lektorka języka niemieckiego na kursach Centrum Herdera, nauczyciel akademicki na germanistyce UG, przewodnik w języku niemieckim po Trójmieście, tłumaczenia polsko-niemieckie dotyczące głównie historii i sztuki Gdańska. Prowadzi własną mikrofirmę.

Zainteresowania:
Historia, kultura i sztuka Gdańska, Pomorza i Niemiec. Nauczanie niemieckiego oparte o aktualne badania z zakresu neurobiologii i psychologii, dydaktyka i metodyka nauczania online. Lubi zwiedzać świat na rowerze, najchętniej latem, kiedy odwiedza kraje niemieckojęzyczne i poznaje je poprzez bezpośredni kontakt.


Maciej Nuszkiewicz

Wykształcenie:
Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, w specjalności Informatyka w Zarządzaniu, temat pracy licencjackiej: „Metodyka wyboru systemu bibliotecznego na przykładzie wybranych szkół wyższych Trójmiasta”.

Doświadczenie zawodowe:
Starszy specjalista ds. administracji, koordynator ochrony danych osobowych w Centrum Herdera.

Zainteresowania:
Kultura, historia i literatura krajów Dalekiego Wschodu.

To top