Przygotowanie do egzaminów Instytutu Goethego

Kursy języka niemieckiego w Centrum Herdera prowadzone są zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), który określa wymagania dotyczące egzaminów językowych, w naszym przypadku egzaminów języka niemieckiego, które można zdawać w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego.

Nasze kursy przygotowują do następujących egzaminów językowych:

  • Goethe – Zertifikat A2 (minimum 240 godzin nauki)
  • Goethe – Zertifikat B1 (minimum 360 godzin nauki)
  • Goethe – Zertifikat B2 (minimum 480 godzin nauki)
  • Goethe – Zertifikat C1 (minimum 600 godzin nauki)
  • Goethe – Zertifikat C2 (minimum 1000 godzin nauki)

A1 i A2 odpowiada poziomowi podstawowemu znajomości języka.

B1 i B2 to średniozaawansowany poziom znajomości języka.

C1 i C2 to zaawansowany poziom znajomości języka.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kompetencji językowych na stronie:

https://www.goethe.de/de/spr/kup.html

Lista Centrów Egzaminacyjnych w Polsce znajduje się pod adresem:
https://www.goethe.de/ins/pl/de/sta/koo/pfz.html

06.06.2022 podpisana została umowa między Uniwersytetem Gdańskim a Goethe-Institut w Warszawie na przeprowadzanie przez Centrum Herdera UG egzaminów Instytutu Goethego. Od 2023 roku zapraszamy na egzaminy na poziomach B1 i B2. Szczegóły na naszej stronie pod linkiem Egzaminy Instytutu Goethego.

 

To top