10.10.2023 r. o godz. 11.30 odbędzie się wykład pt. „Fascynacja Herdera pieśniami ludowymi i jej wpływ na krąg uczonych w Inflantach” organizowany przez IFG UG

Fundacja im. Johanna Gottfrieda Herdera i Instytut Filologii Germańskiej UG zapraszają na pierwszy wykład na Wydziale Filologicznym w ramach Roku Herdera 2023‒2024:

Fascynacja Herdera pieśniami ludowymi i jej wpływ na krąg uczonych w Inflantach

Wykład w języku niemieckim wygłosi we wtorek 10.10. br. o godz. 11.30 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego UG, ul. Wita Stwosza 51, dr Beata Paškevica z Łotewskiej Biblioteki Narodowej w Rydze. Uczestnicy będą mogli skorzystać z polskiego tłumaczenia tekstu wykładu i zadawać pytania w języku polskim.

Urodzony w 1744 roku w Morągu Herder ‒ wybitny pisarz, myśliciel, filozof kultury, przywódca duchowy „burzy i naporu” ‒ po studiach teologii na Uniwersytecie w Królewcu podjął w 1764 roku pracę nauczyciela w szkole przykatedralnej w Rydze, a później również kaznodziei w tamtejszych kościołach. Podczas blisko pięcioletniego pobytu w Rydze zetknął się z wielokulturowym środowiskiem. Gdy w latach 1770. zaczął zbierać i tłumaczyć na język niemiecki pieśni różnych narodów, wydane później w zbiorze Głosy narodów w pieśniach, zwrócił się również do uczonych w Inflantach z prośbą o przesłanie mu pieśni ludowych. Jego zainteresowanie łotewską poezją ludową, której dotychczas nie uważano za artystycznie wartościową, spotkało się z szybkim odzewem.

To top