23.09.2023 w ramach Dnia Otwartego Centrum Herdera odbył się spacer pt. „Gdańsk w dziennikach podróży po pierwszym rozbiorze Polski” prowadzony przez prof. Marion Brandt

23.09.2023 odbył się w ramach Dnia Otwartego Centrum Herdera UG spacer pt. „Gdańsk w dziennikach podróży po pierwszym rozbiorze Polski”, który poprowadziła prof. Marion Brandt – profesor literatury niemieckiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, która w swojej pracy naukowej zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi w literaturze, literaturą niemiecką XX w. oraz literaturą związaną z Gdańskiem.

Podczas spaceru spojrzeliśmy na Gdańsk oczami XVIII-wiecznych podróżników, którzy zatrzymywali się w Gdańsku w drodze między Królewcem, Warszawą a Berlinem albo wyruszali bezpośrednio do Gdańska. Podróżowali z zainteresowań naukowych, a także z przyczyn ekonomicznych i rodzinnych, zapisali swoje przeżycia i refleksje w listach lub dziennikach.
Poznaliśmy zatem Gdańsk w opisach Daniela Chodowieckiego, Johanna Bernoulli’ego, Carla Feyerabenda i innych. Dowiedzieliśmy się, które miejsca szczególnie lubili odwiedzać i co uważali za godne upamiętniania, jak opisywali Gdańszczan, co opowiadali o architekturze i sztuce, nauce i edukacji, o życiu gospodarczym i religijnym miasta oraz jak komentowali przyłączenie miasta do Prus.

Pani Profesor – bardzo dziękujemy, było jak zwykle arcyciekawie, rzeczowo i międzyludzko, a wysmakowane anegdoty zostaną nam w pamięci na długo.

Dziękujemy również Garnizonowi Gdańsk za towarzyszenie nam na spacerze i upowszechnianie informacji o mającym mieć miejsce chwilę po spacerze happeningu na ul. Mariackiej.

Projekt ten wspiera starania Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku, Fundacji Herdera oraz Instytutu Filologii Germańskiej UG, które ogłosiły rok akademicki 2023/2024 rokiem Herdera.
Parterem wydarzenia była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.
Projekt finansowany jest przez Goethe-Institut.

 

To top