23.11.2023 odbył się w Centrum Herdera UG finał konkursu na prezentację dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych

23.11.2023 odbył się w Centrum Herdera UG finał konkursu na prezentację „Gäste aus Deutschland? Keine Panik auf der Titanic! Die Ideen gibt’s überall!”.
Konkurs adresowany był do uczniów klas 7˗8 szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/24. Konkurs współfinansowany jest przez Goethe-Institut w Warszawie, a organizatorem konkursu jest Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.
Na konkurs nadesłanych zostało kilkadziesiąt prezentacji Power Point, z których jury konkursu wybrało 8 zwycięskich zespołów. Zespoły zaprezentowały dzisiaj swoje projekty, opowiedziały o nich na podstawie przygotowanych wcześniej prezentacji i przeanalizowały je pod kątem problemów, które mogłyby wyniknąć w trakcie realizacji.
Uczniom dziękujemy za zaangażowany udział, nauczycielom za wspieranie uczniów w ich rozwoju, a przewodniczce Aleksandrze Bejowicz za oprowadzanie po Gdańsku śladami miejsc ciekawych acz nie zawsze w Gdańsku wystarczająco docenianych.
To top