24.11.2023 odbył się w Centrum Herdera UG finał konkursu na na esej inspirowany twórczością Johanna Gottfrieda Herdera

24.11.2023 odbył się w Centrum Herdera UG finał konkursu na na esej inspirowany twórczością Johanna Gottfrieda Herdera. Konkurs adresowany był do uczniów szkół średnich województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/24.

Konkurs współfinansowany jest przez Fundację Herdera na Uniwersytecie Gdańskim a organizatorem konkursu było Centrum Herdera UG. Okazją do zorganizowania konkursu było ogłoszenie roku akademickiego 2023/24 Rokiem Herdera, w ramach którego różne spotkania, odczyty, wykłady przygotowały Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Filologia Germańska UG oraz Centrum Herdera UG.

Przedmiotem konkursu było napisanie eseju w języku polskim nawiązującego do jednego z sześciu wybranych cytatów J. G. Herdera:

1. „Tolerancja jest zawsze i wszędzie sprawą wewnętrznego wyzwolenia“;
2. „Człowiek jest człowiekiem tylko poprzez język“;
3. „Wszystko, czego praprzyczyną jest dobro i czystość musi w końcu zatriumfować”;
4. „Całe życia człowieka to przemiana“;
5. „Pieśni każdego narodu najlepiej świadczą o jego uczuciach, popędach i poglądach, są prawdziwym komentarzem jego sposobu myślenia i odczuwania wychodzącym z jego własnych pełnych radości ust”;
6. „Przysłowia są zwierciadłem sposobu myślenia narodu“.

W skład jury konkursu weszli:

Barbara Piórkowska – pisarka, poetka, felietonistka, autorka powieści, tomów poetyckich oraz współtwórczyni spektakli poetyckich i teatralnych. W latach 2002-2018 nauczycielka w pracowni kreacji literackich i blogów w Pałacu Młodzieży w Gdańsku, od wielu lat trenerka warsztatów twórczego pisania. Od kilku lat prowadzi spacery zielarsko- i roślinno-literackie oraz z twórczym pisaniem. Zdobywczyni wielu nagród w licznych konkursach literackich. Stypendystka Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego.

dr Anna Kowalewska-Mróz – absolwentka filologii polskiej i niemieckiej UG, autorka pracy doktorskiej o literackich opisach sztuki gdańskiej u Güntera Grassa i Stefana Chwina, ale także wieloletni pracownik Centrum Herdera UG, lektorka języka niemieckiego oraz od 20 lat licencjonowana przewodniczka po Gdańsku w języku niemieckim. Propagatorka wiedzy o historii, sztuce i literaturze gdańskiej.

Zbigniew Zembrzuski – kierownik Centrum Herdera.

Na konkurs nadesłanych zostało kilkadziesiąt recenzji, z których jury konkursu wybrało sześć zwycięskich prac.

Na autorów najlepszych prac czekały atrakcyjne nagrody do równowartości nawet 1500 zł.

Laureaci konkursu wzięli dodatkowo udział w warsztacie filozoficznym prowadzonym przez dr. Tomasza Siwca o J.G.Herderze i o tym, na ile jego myśl do dziś jest aktualna. Razem z laureatami konkursu zastanawialiśmy się, czy problemy, które ponad dwieście lat temu poruszały umysł niemieckiego filozofa, mają dla nas dzisiaj jakiekolwiek znaczenie oraz czy sformułowane przez niego pytania zachowują obecnie jakąkolwiek intelektualną ważność. Dzięki naszej dyskusji doszliśmy wspólnie do wniosku, że wrzucenie Herdera do lamusa historii filozofii byłoby równie przedwczesne, co nierozważne.

Dr Tomasz Siwiec, urodzony w 1985 roku w Toruniu. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008) oraz Akademii „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim (2011). Po ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2014) podjął pracę w sektorze prywatnym, a na gruncie humanistyki pozostał freelancerem. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką z zakresu filozofii i krytyki sztuki, estetyki filozoficznej oraz etyki normatywnej. Publikował między innymi w „Ruchu Filozoficznym”, „Studiach z Historii Filozofii”, „Kulturze i Wartościach”, „Obiegu”.

 

 

 

 

To top