13.05.2023 odbył się spacer pt. „Kraina soku – spacer z Barbarą Piórkowską” inaugurujący wystawę w 4G pt. „Günter Grass – Kolekcja”

W związku z otwarciem wystawy w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa pt. „Günter Grass – Kolekcja” 13.05.2023, która prezentowana będzie do 23.07.2023, mieliśmy w sobotę przyjemność uczestniczyć w spacerze inaugurującym wystawę pt. „Kraina soku – spacer z Barbarą Piórkowską”, prowadzony przez znaną i uznaną gdańską pisarkę oraz felietonistkę.

Tak, jak to zapowiadała pisarka, inspirowani grassowską refleksją nad przyrodą i jego kucharkami oraz szkicami martwego lasu po szczurzej apokalipsie odkrywaliśmy przyrodę, która porasta miasto Gdańsk niezależnie od opisów literackich. Poznawaliśmy rośliny ruderalne, które wyrastają na gruzach po każdej wojnie i dają przeżyć również ludziom. Konsumowaliśmy gatunki roślin jadalne i bardzo smaczne o tej porze roku, ale dowiedzieliśmy się również, czego spożywać nie należy. A to wszystko wędrując wśród traw, kwiatów, ziół, krzewów, drzew, ale też kamienic, przedproży i słynnych budynków, jak dzisiejsze Muzeum Archeologiczne, w którym znajdowała się wcześniej sieziba Towarzystwa Przyrodniczego (niem. Naturforschende Gesellschaft), czyli od ul. Szerokiej do ul. Mariackiej. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak przyroda wykorzystywana była do propagandy nazistowskiej lat trzydziestych.

Barbara Etno Piórkowska bardzo dziękujemy za ten bardzo inspirujący spacer przyrodniczo-literacko-kulturowy! A pani kierownik i kuratorce 4G (Gdańska Galeria Miejska) Marii Sasin za pomysł i wprowadzenie go w życie.

Wszystkie szczegółowe informacje o wystawie i wydarzeniach jej towarzyszących dostępne są na stronie:

Gdańska Galeria Güntera Grassa – Gdańska Galeria Miejska (ggm.gda.pl). Partnerami wydarzenia są Centrum Herdera UG i Fundacja Palma.

Następny spacer towarzyszący wystawie odbędzie się 17.06.2023 10.00-12.00. Spacer pt. „Archeologia pamięci. Odkrywanie warstw narracji o Gdańsku między ul. Św. Ducha a Straganiarską” prowadzi grassolożka dr Anna Kowalewska-Mróz, pracownik Centrum Herdera UG. W lipcu natomiast Natalia Koralewska z Fundacji Palma pokaże nam Wrzeszczu odkrywając nowe perspektywy i nieznane narracje.

Wszystkie szczegóły będą uaktualniane na stronie organizatora Gdańskiej Galerii Miejskiej (4G) i na naszej stronie oraz na naszym facebooku Niemiecki w Centrum Herdera UG.

To top