<- powrót do listy

2003

24.01.2003 – spotkanie informacyjne o studiach na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prelegent: Carmen Thomas

06 – 07.04.2003 – spotkanie z grupą studyjną rotarian z Hamburga, Bremy, Kilonii i Lubeki

26.04.2003 – współorganizacja konferencji Dzień Nauczyciela Języków Obcych, której program obejmował wykłady oraz warsztaty dydaktyczno-językowe dla nauczycieli pod hasłem „Wielojęzyczność i wielokulturowość – szansą w zjednoczonej Europie”.

30.05.2003 – wykład w języku niemieckim „Prawo europejskie”, we współpracy ze Szkołą Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

07.06.2003 – wieczór autorski z Krzysztofem Wojciechowskim, autorem książki „Meine lieben Deutschen” („Moi kochani Niemcy”)

16.12.2003 – „Stypendia i praktyki w krajach niemieckojęzycznych” – prelekcja p. Zbigniewa Zembrzuskiego z Centrum Herdera, podczas Dnia Promocji Zawodowej organizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego