07.12.2017 Finał konkursu "Das ist mein Konzept"

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie materiałów pomocnych w nauce jęz. niemieckiego pt.
“Das ist mein Konzept”

Konkurs adresowany jest do uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego

Termin składania prac minął 15 listopada 2017 r.

To top