19.04.2024 zapraszamy na spotkanie autorskie ze Stefanem Chwinem i Timo Janca pt. „Niemcy-romantyzm-Polska”

DAAD i Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na spotkanie autorskie ze Stefanem Chwinem i Timo Janca pt. „Niemcy-romantyzm-Polska”.

Spotkanie odbędzie się 19.04.2024 (piątek) w godz. 17.30-19.00. Poprowadzi je dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG i dr Ewa Krauß ze slawistyki w Jenie.

Spotkanie w języku polskim i niemieckim odbędzie się w siedzibie Centrum Herdera UG na ul. Ogarnej 26.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa portretów Klaudii Turek.

Chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu prosimy o wysłanie nam formularza zgłoszeniowego.

Tematem spotkania będzie długie trwanie tradycji romantycznej w kulturze polskiej i niemieckiej. Oboje autorzy przeczytają fragmenty swoich tekstów. Rozmowa z profesorem Chwinem obejmie takie tematy jak proza Chwina dotycząca XIX wieku, szczególnie w kontekście doświadczania wolności egzystencji i presji losu związanych chociażby z fenomenem samobójstwa altruistycznego. Timo Jancę zapytamy o jego wizję doświadczania „niewoli losu” obecnej w jego pisarstwie.
Spotkanie zakończy polsko-niemiecka dyskusja na temat wartości dziedzictwa romantycznego we współczesnych kulturach: polskiej i niemieckiej. W spotkaniu wezmą udział wykładowcy i studenci kierunków humanistycznych z Gdańska i Jeny.

Głównym gościem spotkania będzie Stefan Chwin – powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury. Już w swojej pracy doktorskiej profesor zajmował się systemem romantycznym we współczesnej literaturze polskiej na przykładzie twórczości Wacława Berenta, Bruno Schulza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Konwickiego i Tadeusza Nowaka. Również w swojej habilitacji „Literatura i zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy” prowadził badania nad historią literatury do epoki romantyzmu. Jako naukowiec zajmuje się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze nowoczesnej (m.in. u Witolda Gombrowicza). Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filologii Polskiej.

O czym Profesor będzie opowiadał na naszym spotkaniu? Zajmie się min. odpowiedzią na pytania: romantyzm – źródło rozwoju duchowego czy powód przyszłych rozczarowań? Czy europejskie dziedzictwo romantyzmu jest dla nas inspiracją czy ucieczką? Jak gdański humanista ocenia romantyczną tradycję, która ukształtowała współczesną niemiecką i polską tożsamość? Profesor doktor Stefan Chwin w swojej książce naukowej „Oddać życie za Polskę. Samobójstwo altruistyczne w kulturze polskiej XIX wieku” opisuje ambiwalencję prądów kulturowych XIX wieku i do tej tematyki nawiąże na spotkaniu 19.04. w Centrum Herdera UG.

Drugim gościem spotkania będzie Timo Janca, przedstawiciel DAAD w Gdańsku, wykładowca w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, który debiutuje w tym roku jako pisarz. Jego książka „Von Flüchen und Ausfluchten” ukazała się właśnie w wydawnictwie Königshausen und Neumann. W pierwszym tomie historii rodziny emigrantów na amerykańskim Zachodzie pod koniec XIX wieku zapoznajemy się z karierą Henry’ego Wohlgeborna. Spotkania z historiami życia emigrantów z całego świata oraz nawiązania do literatury Europy Wschodniej (Środkowej) tworzą zróżnicowany kulturowo obraz rozwijającego się społeczeństwa. Jednocześnie bohater konfrontowany jest z prywatnymi i biznesowymi uwikłaniami, które stawiają go przed moralnie złożonymi decyzjami. Wspólnym wątkiem przewijającym się przez fabułę jest pytanie o to, w jakim stopniu przedstawione ścieżki życiowe zdeterminowane są przez kontekst, a w jakim przez świadomie podjętą decyzję. Szczególną cechą książki są poboczne epizody z odniesieniami do dzieł literackich (np. Paweł Huelle z Polski i Wascha-Pschawela z Gruzji) oraz wydarzeń historycznych (np. blokada imigracyjna wobec Chin). Anegdotyczny i ironiczny styl narracji służy do zabawy i refleksji nad kontekstami społecznymi. Etykieta „niehistoryczny” odnosi się do pozornie nowoczesnego języka edukacyjnego, który jest rozluźniony przez typowe struktury narracyjne ze świata seriali streamingowych. Rezultatem jest przystępny, ale wyrafinowany świat narracji, który zaprasza czytelnika do odkrywania i refleksji.

Po ukończeniu studiów germanistycznych i slawistycznych w Kilonii Timo Janca pracował dla DAAD jako przedstawiciel kultury niemieckiej za granicą i wykładowca germanistyki w Rosji, na Ukrainie i w Polsce. Oprócz nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, organizuje projekty i wydarzenia w dziedzinach takich jak literatura i teatrologia, a także wyjazdy studyjne. Obejmują one program warsztatów z ukraińskim reżyserem teatralnym w Charkowie i Kijowie, a także udział w Tygodniu Niemieckim w Gdańsku z okazji 30. rocznicy zjednoczenia Niemiec. Wyjazdy studyjne zostały zorganizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Budowy Dróg oraz Uniwersytetem Medycznym w Charkowie, a także Instytutem Studiów Polskich w Gdańsku i odpowiednimi uczelniami goszczącymi w Niemczech.

Klaudia Turek. Pochodząca z artystycznej rodziny malarka specjalizuje się w eksperymentalnych portretach. Obrazy powstają w wieloetapowym procesie, w którym techniki i formy są rearanżowane. Szczególny nacisk kładzie na projekt okolic oczu. Oczy mogą być oknem do wnętrza osoby i dostarczać informacji o jej uczuciach. Jednocześnie spojrzenia są formą komunikacji niewerbalnej. W ten sposób portret wchodzi w dialog z widzem i pozwala mu zastanowić się nad własną perspektywą. Według Marzeny Turek, artystki z wystawami w Warszawie (Polska) i siostry malarza, prace charakteryzują się naturalnością, świeżością i zamiłowaniem do ekspresyjnej kolorystyki.

 

 

 

 

 

 

 

To top