16.02.2024 gościliśmy w Centrum Herdera UG dr Annę Sobecką z wykładem pt. „Kultura kolekcjonerska osiemnastowiecznego Gdańska”.

16.02.2024 gościliśmy w Centrum Herdera UG dr Annę Sobecką z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, która wygłosiła wykład pt. „Kultura kolekcjonerska osiemnastowiecznego Gdańska”.
Zainteresowanie zbieraniem dzieł sztuki, ale także naturaliów i ich przedstawień rozwijało się w Europie od czasów nowożytnych. Gdańsk, który stał się ważnym ośrodkiem artystycznym i handlowym już w XVI i XVII wieku był w tym kontekście wyjątkowy. Artyście bowiem bardzo wcześnie zaczęli współpracę z kolekcjonerami-badaczami, takimi jak Heweliusz czy Gottwald tworząc nie tylko przedstawienia malarskie, rysunki czy inne dzieła sztuki. To dało podstawy do rozwoju wielkich kolekcji przyrodniczych rodzin Breyne czy Klein. Zbieracze jednak nie poprzestawali na gromadzeniu, wspierali też rozwój ambicji artystycznych swoich dzieci, dzięki czemu powstawały kolekcje rysunków gdańskich rysowniczek. Dzięki kontaktom z Europą Zachodnią do miasta sprawdzano wiele dzieł z Holandii, Flandrii i innych krajów, ale także zasoby świetnych dzieł autorstwa gdańskich artystów pozwalały na dekorowanie domów miejskich i willi za miastem licznymi obrazami, rzeźbami czy dziełami rzemiosła. Powstające w Gdańskie II połowy XVIII wieku kolekcje, takie jak zbiory Gottfrieda Schwartza, Carla Benjamina Lengnicha czy Jacoba Kabruna dorównywały bogactwem dzieł sztuki i naturaliów współczesnym muzeom. Wykład ma na celu przypomnienie świetności gdańskiego kolekcjonerstwa artystycznego.
Dr Anna Sobecka urodzona poznanianka, z wyboru gdańszczanka, studiowała historię sztuki na UMK w Toruniu. W latach 2008–2009 pracowała w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu, a w latach 2010–2014 w Muzeum Zamkowym w Malborku, gdzie przygotowała m.in. wystawę stałą „Bursztynowe konteksty”. W pracy dydaktycznej łączy teorię z doświadczeniem muzealniczym i kuratorskim. Od 2014 roku pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2016–2020 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tegoż instytutu. Od września 2020 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Historycznego UG.
Anna Sobecka w swych badaniach koncentruje się na sztuce nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem północnego malarstwa i grafiki oraz na kulturze artystycznej Gdańska. Zajmuje się też wytwórczością przedmiotów z bursztynu od czasów najdawniejszych po współczesny design oraz historią kolekcjonerstwa i współczesnym wystawiennictwem. Autorka książki „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta”.
Pani dr Annie Sobeckiej bardzo dziękujemy za fascynujący wykład, publiczności za liczne pytania, WMG Video za nagrywanie wykładu. Jak tylko wersja online będzie dostępna, od razu poinformujemy.
To top