24.11.2023 roku odbył się wykład dr Janusza Mosakowskiego pt. „Opowiedzieć miejskie legendy – gdańscy naśladowcy Johanna Gottfrieda Herdera”

W piątek 24.11.2023 roku odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Gdańsk i okolice w czasach Johanna Gottfrieda Herdera”. Wykład „Opowiedzieć miejskie legendy – gdańscy naśladowcy Johanna Gottfrieda Herdera” poprowadził dr Janusz Mosakowski.

Dr Mosakowski zaprezentował słuchaczom najważniejsze i najciekawsze zbiory niemieckich legend gdańskich, spisywanych przez naśladowców wielkiego morążanina w wieku dziewiętnastym i dwudziestym. Wspólnie zastanowiliśmy się się nad zmieniającymi się – od oczywistych po zaskakujące – funkcjami, pełnionymi przez miejskie legendy na przestrzeni lat. Zrozumieniu tego fenomenu służyły autorska próba uporządkowania tekstów legendowych o Gdańsku z uwzględnieniem ich tematyki, kształtu formalnego, gatunku literackiego, osoby autora, czasu powstania i ich atrakcyjności, objawiającej się także w polskiej, powojennej kontynuacji miejskiej narracji legendowej.

Spotkanie poprowadził dr Janusz Mosakowski, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UG, autor książki „Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej”, tłumacz literatury naukowej i pięknej o Gdańsku (Peter Oliver Loew „Gdańsk i jego przeszłość”, Johannes Trojan „Mój ojciec, kupiec”, Felix Scherret „Dolar drożeje!”, Marie Sansgêne „Wspomnienia z młodości ubogiej służącej”, Richard Teclaw „Reportaże z Wolnego Miasta 1926-1928”), kierownik pracowni badawczej „Literackie Trójmiasto”, stały współpracownik gdańskiego kwartalnika „30 Dni”, licencjonowany przewodnik trójmiejski.

 

To top