9.12.2023 w Centrum Herdera miało miejsce spotkanie w formie dyskusji pt. „Solidarność i postawy społeczne dzisiaj”

9.12.2023 w Centrum Herdera UG miało miejsce spotkanie w formie dyskusji pt. „Solidarność i postawy społeczne dzisiaj”.
Spotkanie poprowadził dr Jacek Kołtan, filozof i politolog, pełnomocnik Dyrektora ECS ds. naukowych, który w swoich badaniach zajmuje się teorią społeczną, nowymi ruchami społecznymi i kulturą polityczną nowoczesności.
W spotkaniu wzięli udział oprócz polskiej publiczności – naszych kursantów i sympatyków – stypendyści Stiftung der Deutschen Wirtschaft, którzy przyjadą do Gdańska w ramach wyjazdu studyjnego. Ich wizyta u nas zorganizowana została dzięki zaproszeniu nas do współorganizowania tego wydarzenia przez Lindę Massino z tejże fundacji. Dziękujemy za inicjatywę!
Spotkanie to miało na celu konfrontację z innym punktem widzenia młodych ludzi zainteresowanych historią Europy w XX wieku, zaangażowanych politycznie, socjalnie i artystycznie z kręgiem osób z Trójmiasta, które lubią rozmawiać o swoich doświadczeniach, przemyśleniach, o wartościach we współczesnym świecie i jego zagrożeniach z osobami z innym doświadczeniami i inną perspektywą patrzenia – chociażby przez inne książki, z których uczyli się historii lub inny przekaz we współczesnych mediach. Dyskusja była bardzo wciągająca, nie tylko dla niemieckiej części publiczności, która była bardzo zainteresowana tematem, też dla polskiej części, ponieważ pokazywała tę drugą perspektywę widzenia dzisiejszej rzeczywistości.
Bardzo dziękujemy dr. Jackowi Kołtanowi za wprowadzenie do tematu i zajmujące poprowadzenie dyskusji. Ze względu na tą zróżnicowaną publiczność z odmiennymi punktami widzenia poprowadzenie tej rozmowy było prawdziwym majstersztykiem.
To top