21.10.2023 odbył się spacer pt. „Literackie opisy Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa oraz znajdujących się w nich dzieł sztuki w prozie Güntera Grassa i Stefana Chwina”, który poprowadziła dr Anna Kowalewska-Mróz.

21.10.2023 w sobotę odbył się ostatni spacer pt. „Literackie opisy Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa oraz znajdujących się w nich dzieł sztuki w prozie Güntera Grassa i Stefana Chwina” z cyklu „Spacery z Herderem po Muzeum Gdańska”.
Spacer poprowadziła dr Anna Kowalewska-Mróz, która dwa lata temu obroniła doktorat pt. „Gdańskie malarstwo, grafika oraz rzeźba w prozie Güntera Grassa i Stefana Chwina. Studium porównawcze” – pierwszą pracę naukową kompleksowo omawiającą ten temat. Anna Kowalewska-Mróz to nie tylko pracownik Centrum Herdera UG i lektorka języka niemieckiego, ale także od 20 lat licencjonowana przewodniczka po Gdańsku w języku niemieckim, absolwentka filologii polskiej i niemieckiej UG, jak również i propagatorka wiedzy o historii, sztuce i literaturze gdańskiej. Od dwudziestu lat przygotowuje liczne autorskie spacery śladami Güntera Grassa, od 2022 cykle „Spacerów z Herderem”.
Chociaż „Epicentrum świata” bohaterów Güntera Grassa, jak i Stefana Chwina nie znajdowało się raczej w centrum miasta, ale we Wrzeszczu i w Oliwie – niemniej jednak można znaleźć w ich prozie opisy zarówno Ratusza Głównego Miasta, jak i Dworu Artusa. Budowle te stają się świadkami historii tego miasta, pełniąc jednocześnie ważną rolę interpretacyjną w prozie obu pisarzy. Spacer nasz był więc wędrówką po śladach bohaterów zarówno „Turbota”, „Wróżb kumaka”, „Szczurzycy”, jak i „Złotego pelikana” oraz dzienników i esejów Chwina. Poznawaliśmy wyimaginowany przez pisarzy świat od okresu średniowiecza po czasy współczesne. Pozwoliło to nam popatrzeć na tak znaną przestrzeń historycznych budynków z zupełnie innej, bardzo osobistej perspektywy obu pisarzy, którzy podeszli do niej z bardzo różnych punktów widzenia uwypuklając dzięki niej czasami mniej ważne, a czasami kluczowe wątki swojej twórczości.
Bardzo dziękujemy Magdalenie Drzemnickiej za pomoc organizacyjną, a przybyłym za dotrzymanie słowa w tak niesprzyjających okolicznościach pogodowych i za bardzo zaangażowany udział!
Fot. Jan Mróz.
To top