9.06.23 Centrum Herdera UG odwiedził przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie dr Lorenz Barth

W piątek 9 czerwca 2023 gościliśmy w Centrum Herdera UG, kierownika Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Pan Barth jest odpowiedzialny za wspieranie i promowanie kultury niemieckiej w Polsce, a także za współpracę z polskimi partnerami kulturalnymi i edukacyjnymi. W ramach swojej funkcji uczestniczył w wielu wydarzeniach i inicjatywach związanych z historią, literaturą, sztuką i nauką obu krajów. Jest także zainteresowany tematyką pamięci historycznej i dialogu międzykulturowego.

W spotkaniu uczestniczyła również pani dr Anna Kowalewska-Mróz oraz kierownik Centrum Herdera Zbigniew Zembrzuski. Celem spotkania było zapoznanie się pana Lorenza Bartha z działalnością Centrum Herdera w zakresie realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych. Ponadto wymieniliśmy się informacjami o aktualnej sytuacji i perspektywach rozwoju nauczania języka niemieckiego w Polsce oraz o potrzebach i oczekiwaniach polskich uczniów i nauczycieli. Kierownik Wydziału Kultury Ambasady RFN w Warszawie podkreślił znaczenie i wartość współpracy poszczególnych ośrodków, takich jak Centrum Herdera UG oraz wyraził nadzieję na dalsze kontynuowanie i rozwijanie wspólnych inicjatyw.

 

To top