Kronika – 1999

<- powrót do listy

1999

08.01.1999 – wieczór kolęd członków Klubu Nauczycieli J. Niemieckiego “Dein Deutsch”

18.03 – 20.03.1999 – udział w Targach AKADEMIA ’99

24.03 – 26.03.1999 – współorganizacja konferencji p.t.: “Przetłumaczyć nieprzetłumaczalne”

29.03 – 15.09.1999 – wystawa książek niemieckojęzycznych: “Metropolis – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość miasta” przygotowanej przez Centrum Informacji o Książce Niemieckojęzycznej w Warszawie

11.05.1999 – “Kulturelle Verbindungen zwischen Deutschland und Polen” spotkanie z niemieckimi dziennikarzami, uczestnikami podróży studialnej Wirtschafts-Pressekonferenz

27.05.1999 – wykład senatora a. D. Elmara Pierotha pt. “Neues Berlin”

08.06.1999 – dyskusja studentów Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych z red. Dr. Klausem Bednarzem nt.: “Polnische und deutsche Jugendliche – Möglichkeiten der Annährung”, “Krieg in Kosowo”, “Medien und ihr Beitrag zur gegenseitigen Wahrnehmung und Verständigung zwischen Polen und Deutschland”

28.09.1999 – spotkanie grupy Adalbertus Werk nt.: “Mittelalterliche Plastik aus Pommerellen in den Museen in Danzig und Pelplin”

28.09.1999 – spotkanie grupy Adalbertus Werk – Gesprächsforum: “Die weitere Auf- und Ausbau Danzigs – Pläne und Meinungen”

21.10.1999 – wieczór literacki niemieckiego aktora Heinza – Josefa Kaspara – recytacja wierszy Johanna Wolfganga Goethego

02.11.1999 – konkurs recytatorski pt. “Im Namen Goethes” z udziałem uczniów z II. i V. LO w Gdańsku w związku z 250 rocznicą urodzin Goethego i rokiem Goethego.

25.11.1999 – wykład pt. “Danzig und der Deutsche Orden (1308 – 1454). Ein Überblick.”. Prelegentem był dr Goeorg Michels, historyk z Humanistycznego Centrum Europy Wschodniej w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Ostmitteleuropa e. V. Leipzig)

03.12.1999 – wieczór literacki pt. “Danziger LiteraTOUR – Auf den Spuren von Günter Grass und seinen Helden in Danzig” (Śladami Güntera Grassa i jego bohaterów w Gdańsku)

10.12.1999 – wystawa plakatów młodzieży z II. LO w Gdańsku pt. “50 lat Republiki Federalnej Niemiec – lata osiemdziesiąte” – prezentacja dla rodziców.

To top