Loading...

Kronika – 2020

2020

Warsztaty językowe

Podobnie, jak w poprzednich latach w 2020 roku zorganizowaliśmy warsztaty językowe, tym razem ich mottem było „Język jest nośnikiem myśli” – o niuansach języka niemieckiego. Grupa docelową były osoby, które opanowały język niemiecki w stopniu komunikacyjnym (poziom A2 i wyższy). W 2020 r. zorganizowano łącznie sześć warsztatów (4 x 45 min.), których celem było doskonalenie umiejętności językowych. Wszystkie warsztaty oferowane przez Centrum Herdera UG odbywały się online z wykorzystaniem komunikatora zoom. Celem warsztatów językowych było kompleksowe podsumowanie problemów związanych z poszczególnymi tematami gramatycznymi i leksykalnymi, nauka unikania językowych nieporozumień, rozwijanie wrażliwości językowej w wypowiedziach.

 1. Warsztat „Weg mit den typischen Fehlern! Staat, Stadt oder Stätte? – welches Wort passt?“ („Precz z typowymi błędami – które słowo pasuje?”) odbył się 19.06.2020.

Ucząc się języków obcych, często mamy problem z wyborem odpowiedniego słowa, które pasuje do kontekstu. W związku z tym uczestnicy przyjrzeli się typowym błędom popełnianym przez uczących się języka niemieckiego dotyczącym:

– często mylonych lub nieprawidłowo używanych terminów, takich jak rzeczowniki, np: Männer, Leute, Personen, man; czasowniki, np.: fördern, fordern, auffordern; inne części mowy oraz przedrostki „hin-” i „her-”;

– stosowania rodzajników;

– negacji.

Poziom językowy grupy docelowej: B1 i wyższy.

Warsztat prowadził Zbigniew Zembrzuski – pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce UG.

 

 1. Warsztat „Unregelmäßige Verben im Sprachgebrauch. Teil 1.” („Czasowniki nieregularne w języku codziennym. Część 1.”) odbył się 26.06.2020.

Uczestnicy w formie zabawy samodzielnie utrwalali formy czasowników w czasie teraźniejszym, czasie Präteritum i Perfekt. Ćwiczyli je w małych grupach, wykorzystując historyjki obrazkowe.

Uczestnicy warsztatów nauczyli się z powodzeniem używać tych czasowników płynnie w mowie potocznej.

Poziom językowy grupy docelowej: B2.

Warsztat prowadziła Anna Kowalewska-Mróz, pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce UG.

 

 1. Warsztat „Unregelmäßige Verben im Sprachgebrauch. Teil 2.” („Czasowniki nieregularne w języku codziennym. Część 2.”) odbył się 10.07.2020.

Podczas tego warsztatu uczestnicy zapoznali się z trudnymi przykładami na czasowniki mocne i ćwiczyli ich użycie w mowie potocznej. Grupa utrwalała formy czasowników nieregularnych zarówno na przykładzie czasów Präteritum i Perfekt, jak i trybu rozkazującego, strony biernej, trybu przypuszczającego Konjunktivu II oraz czasu przyszłego Futur II. Uczestnicy pracowali w małych grupach. Za pomocą ciekawych tekstów, ćwiczeń, gier itp. uczestnicy poszerzali swoją wiedzę z zakresu tego

Poziom znajomości języka grupy docelowej: B2 i wyższy.

Warsztat prowadziła Anna Kowalewska-Mróz, pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce UG.

 

 1. Warsztat „Unregelmäßige Verben im Sprachgebrauch. Teil 3.” („Czasowniki nieregularne w języku codziennym. Część 3.”) odbył się 24.07.2020.

Celem warsztatów było odświeżenie i utrwalenie wiedzy na temat czasowników mocnych oraz umiejętności płynnego posługiwania się nimi. Jako wprowadzenie do tematu uczestnicy krótko omówili użycie czasowników nieregularnych w różnych formach gramatycznych, a następnie ćwiczyli je w praktyce na historyjkach obrazkowych posługując się trybem przypuszczającym Konjunktiv II, czasem przyszłym Futur II, jak również tworząc imiesłowy.

Poziom językowy grupy docelowej: B2 i wyższy.

Warsztat prowadziła Anna Kowalewska-Mróz, pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce UG.

 

 1. Warsztat „Lassen“ darf man nicht auslassen! Über die wichtigsten Bedeutungen von „lassen” mit der Grammatik im Hintergrund. Teil 1. (W niemieckim nie można pominąć czasownika „lassen”! O najważniejszych znaczeniach słowa „lassen” z gramatyką w tle. Część 1.) odbył się 02.10.2020.

„Lassen” to dość niesprawiedliwie czasownik, którego uczący się niemieckiego starają się unikać. Co on właściwie znaczy? Jak zmienia się jego znaczenie, gdy dodajemy do niego różne przedrostki?  Jak się go odmienia? Kiedy występuje w Akkusativie, a kiedy w Dativie?  Jak konstruuje się zdania z „lassen” w czasie przeszłym Perfekt i Präteritum? W jakich sytuacjach używa się takich  zwrotów jak: „Lassen Sie sich Zeit“, „Das lässt mir zu wünschen übrig” oder „Das lasse ich mir nicht gefallen”? Na wszystkie te pytania staraliśmy się znaleźć na warsztacie odpowiedź, po czym ćwiczyliśmy te formy w rozmowie.

Poziom językowy grupy docelowej: B2 i wyższy.

Warsztat prowadziła Anna Kowalewska-Mróz, pracownik Centrum Herdera UG i wykładowca na germanistyce UG.

 

Wieczory gier online

W ramach projektu zorganizowano dwa wieczory gier online 18.09.20 i 09.10.20. Czas trwania: 2 godziny wieczorem.

Wprowadzenie do wieczoru gier i nadzór nad nimi zapewniła Anna Kowalewska-Mróz z Centrum Herdera. Korzystała z różnych gier i narzędzi internetowych, w których główną rolę odgrywało mówienie. Pani Kowalewska-Mróz sama przygotowała wiele materiałów i prezentowała je na tych wieczorach.

W czasie wieczoru gier dostępne były różne rodzaje gier:

gry przygotowane na wzór istniejących gier karcianych (podobne do „Tabu” lub „Stories”); historyjki obrazkowe przygotowane w formie prezentacji Power Point (co było dalej?); obrazki wykorzystywane do rozwijania wyobraźni; krótkie historyjki kryminalne, które trzeba było rozszyfrować; zwariowane obrazki przedstawiające nierealne światy, które trzeba było opisać.

Oprócz umiejętności językowych uczestnicy mieli okazję nauczyć się niemieckiej gramatyki, słownictwa i myślenia strategicznego.

 

Plauderstündchen (wieczorki dyskusyjne) online

 1. Spotkanie pt. „Bildergeschichten nacherzählen“ („Opowiadanie historyjek obrazkowych”) odbyło się 17.07.2020 w godzinach 17.30–19.30.

Pewnego dnia ona … Pewnej nocy ja byłem … Późnym wieczorem on chciał …

Lubimy opowiadać i słuchać historii – czy to przy kolacji, w pubie przy piwie po pracy, z przyjaciółmi, w rodzinie czy wśród kolegów.

Uczestnicy za pomocą historyjek obrazkowych opowiadali, czego sami doświadczyli, jakie wyzwania przed nimi stały, jak je rozwiązali, kto im pomógł, a kto postawił na ich drodze przeszkody. Opowiadania były bardzo zabawne i poruszały różne współczesne problemy.

Spotkanie prowadził Zbigniew Zembrzuski – pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce UG.

 

 1. Spotkanie pt. „Deutsch lernen mit YouTube“ („Nauka niemieckiego z YouTube”) odbyło się 25.09.2020 w godzinach 17.30-19.30.

Czy język niemiecki jest trudny? Nie, nie musi tak być!

Podczas spotkania online uczestnicy pracowali z wybranymi klipami wideo z serwisu YouTube i szukali inspiracji do swoich rozmów. Na przykład: Jakich rzeczy nie wolno robić w Niemczech, czyli czego nie wolno lub co wolałbyś robić ….? Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się w języku niemieckim i poznania nowego słownictwa.

Spotkanie prowadził Zbigniew Zembrzuski – pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce UG.

Liczba uczestników: 14 osób.

 

 1. Spotkanie pt. „Storytelling – warum wir gerne Geschichten erzählen“ („Storytelling – dlaczego lubimy opowiadać historie”) odbyło się 13.11.2020 w godzinach 17.30-19.30.

Pewnego dnia …

Pewnej nocy byłem …

Późnym wieczorem chciał …

Uczestnicy ćwiczyli mówienie z wykorzystaniem ciekawych materiałów. Otrzymali zadanie udzielenia odpowiedzi na wiele pytań w małych grupach. Następnie wysłuchali kilku historii i streścili je własnymi słowami. W każdej historii opieraliśmy się na ich własnych doświadczeniach.

Spotkanie prowadził Zbigniew Zembrzuski  pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce UG.

 

Konkurs czytelniczy – „akcja rozgrywa się…”

Projekt ten skierowaliśmy do uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego (grupa wiekowa: 15–18 lat).

Konkurs czytelniczy odbywał się w języku polskim. Celem projektu było motywowanie młodych ludzi do czytania. Do konkursu wybraliśmy dziesięć książek napisanych przez niemieckojęzycznych autorów i przetłumaczonych na język polski.

Uczniowie mieli w ramach konkursu wybrać książkę z listy, przeczytać ją i napisać o niej recenzję. W swojej recenzji musieli uzasadnić, dlaczego książka jest warta przeczytania lub dlaczego nie należy po nią sięgnąć. W sumie otrzymaliśmy około 30 esejów. Członkowie jury zaprosili do finału autorów 10 najlepszych prac.

Finał odbył się 2 grudnia 2020 r. Pan Marcin Zawisza, germanista i pasjonat czytelnictwa, przygotował dla uczestników warsztaty pt. „Sztuka czytania”.  Wspólnie z uczniami próbował odpowiedzieć na pytanie, co czyni literaturę sztuką.

Przedstawił też różne metody czytania książek. W rozmowach z młodzieżą starał się uświadomić im różne sposoby podejścia do literatury, szczególnie w języku obcym. Na przykładzie tekstu literackiego i jego analizy zilustrował uczestnikom problemy związane z lekturą tekstów obcojęzycznych. Ważną częścią warsztatów była dyskusja prowadzona przez wykładowcę z laureatami konkursu w celu uzasadnienia stawianych przez niego tez.

Lista zaproponowanych do konkursu książek:

 1. Heinrich Böll „Dziennik irlandzki
 2. Günter Grass „Przy obieraniu cebuli”.
 3. Michael Ende „Momo
 4. E.T.A. Hoffmann „Kota Mruczysława poglądy na życie”
 5. Dagmar Bach „Cynamon, chłopaki i ja. Podwójne życie Victorii King”.
 6. Markus Zusak „Złodziejka książek”
 7. Walter Moers „Miasto śniących książek”
 8. Otfried Preussler „Krabat”
 9. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”
 10. Judith Schalansky „Atlas wysp odległych”

Laureaci trzech pierwszych nagród:

I miejsce: Julia Łapińska, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

II miejsce: Małgorzata Lipińska, XXIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

III miejsce: Magdalena Richert, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

 

Konkurs na prezentację szkoły podstawowe

Projekt „Przewodnik po Niemczech – Reiseführer durch Deutschland“ skierowany był do uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych z województwa pomorskiego.

Projekt opierał się na zasadach pracy projektowej. Projekt polegał na przygotowaniu prezentacji w programie Power Point składającej się z maksymalnie 15 slajdów. Zadaniem uczniów było przedstawienie ciekawego miejsca w Niemczech, które chcieliby zobaczyć lub odwiedzić. Można było przedstawić ciekawe zabytki architektoniczne, ale także atrakcje przyrodnicze, turystyczne, kulturalne czy historyczne. Prezentacja powinna była zawierać elementy dydaktyczne, które mogły być pomocne np. na lekcjach geografii lub języka niemieckiego. Uczestnicy pracowali razem w trzyosobowych zespołach.

Grupy samodzielnie planowały i wykonywały swoje zadania. W ramach tego projektu promowaliśmy pracę projektową w klasie i motywowaliśmy młodych ludzi do lepszego poznania kraju sąsiadującego z nimi na zachodzie. Kolejnym celem było wspieranie pracy w grupach i przyczynianie się do wymiany doświadczeń.

Otrzymaliśmy w sumie około 100 prezentacji z całego regionu pomorskiego. Finał tego konkursu odbył się w online 26 listopada 2020 r. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy w sumie 18 uczniów, ich opiekunów, a także dyrektorów szkół i rodziców.

W finale zespoły przedstawiły swoje 6 prezentacji, każda grupa miała na to około 10 minut. Po zakończeniu prezentacji uczniowie wraz z członkami jury głosowali na najlepszą pracę konkursową. Wszystkie nagrodzone dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.

Trzy pierwsze miejsca otrzymali:

Miejsce I
Iga Stawasz, Wiktor Kupiec, Flavio Postiglione z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach za prezentację „Rugia. Przewodnik po pięknej wyspie”.

Miejsce II
Marta Sikora, Oliwia Knop, Zuzanna Sarnowska z Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie za prezentację „Gespensterwald – las duchów  Meklemburgia-Pomorze Przednie”.

Miejsce III
Eliza Mikucka, Tymoteusz Wrosz, Conrad Dube ze Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie za prezentację „Tajemnice Kamminke i Wzgórza Golm”.

 

Dzień otwarty w Centrum Herdera

Wszystkie wydarzenia odbyły się online w dniu 12 grudnia 2020 r.

1) Warsztaty „Od ziarnka do ziarnka aż zbierze się miarka”.

Na naszych warsztatach zajęliśmy się tematem pieniędzy. Uczestnicy próbowali samodzielnie wyjaśnić różne terminy z tej dziedziny. Na przykład, co oznaczają następujące wyrażenia: „kündigen”, „überweisen”, „knapp bei Kasse sein”, „selbständig werden”, „eine Blindenbewerbung”. Wykonywaliśmy też ciekawe ćwiczenia z różnymi synonimami, takimi jak „Penunze“ czy „Piepen“. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę i słownictwo z zakresu języka niemieckiego poprzez ciekawe teksty, ćwiczenia i gry. Warsztaty poprowadził pracownik CH Zbigniew Zembrzuski.

2) Wirtualny spacer po Gdańsku jako alternatywa zwiedzania z przewodnikiem gdańskim: „Hundegasse und ihre direkteste Umgebung. Von Freimaurern bis Shakespeare” („Ulica Ogarna i jej  najbliższe otoczenie. Od masonów do Szekspira).

Uczestnicy w towarzystwie doświadczonego przewodnika miejskiego – Cezarego Ponczka wyruszyli na zwiedzanie miasta online w języku niemieckim. Klasyczna wycieczka po Gdańsku zaprowadziła naszych gości do najsłynniejszych atrakcji architektonicznych, takich jak Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa czy Żuraw. Uczestnicy zajmowali się m.in. pytaniami: dlaczego Ogarna nazywała się kiedyś Hundegasse, gdzie znajdowała się jedna z gdańskich lóż masońskich, jak wyglądała Wielka Synagoga czy gdzie gdańszczanie pili kawę czterysta lat temu. Warsztaty poprowadził Cezary Ponczek, który pracuje zawodowo jako przewodnik turystyczny.

3) Centrum Herdera – nasze projekty.

W tym roku Centrum Herdera obchodziło 25-lecie istnienia. Dyrektor CH dr Maria Żukowska mówiła o projektach kulturalnych na rok 2020 oraz o wybranych projektach z lat ubiegłych. Opowiedziała też o historii CH. Wspólnie z uczestnikami starała się znaleźć tematy, które mogłyby być interesujące dla naszych gości.

4) Warsztaty „Lachen und Spielen rund um die Adventszeit mit dem Blick auf Wortschatz und Grammatik” („Gry i zabawy w adwencie, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i gramatyki”).

Uczestnicy zanurzyli się w atmosferę adwentu i przygotowań do Bożego Narodzenia. Wspólnie otworzyli okienka wirtualnego kalendarza adwentowego i poznali także adwentowe w Niemczech.

Uczestnicy warsztatów opowiadali sobie na wzajem jedną z historii świątecznych na podstawie przygotowanej historii obrazkowej i w żartobliwy sposób wybrali odpowiedni dla siebie styl przygotowań do Wigilii. W trakcie zabawy prześcigali się też w pomysłach na reklamę oryginalnych prezentów świątecznych. Na koniec powtórzyli słownictwo związane z adwentem i Bożym Narodzeniem w grze polegającej na obserwacji i szybkiej reakcji. Warsztaty poprowadziła Anna Kowalewska-Mróz, pracownik CH.

 

Projekt „Muzyka buduje mosty w trudnych czasach”

Projekt  został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Niemiecko-Polskim. W przygotowanie projektu zaangażowani byli również dwaj inni partnerzy: Instytut Goethego w Warszawie oraz Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku.

W rozpowszechnianie informacji o wieczorze zaangażowani byli pracownicy Centrum Herdera. Wieczór kulturalny odbył się online (transmisja na żywo) na platformie Youtoube (https://www.youtube.com/watch?v=-FCGNxuZvS8) w dniu 13.12.2020 r.

Oprócz występu, podczas którego śpiewane były m.in. polskie pieśni, na wieczór złożyły się również rozmowy piosenkarki Willi Weber z Konsul Generalną Cornelią Pieper. Podczas rozmowy z piosenkarką na pierwszy plan wysunął się jej entuzjazm dla miasta Gdańska. Mieszkająca w Berlinie sopranistka, pani Willa Weber, opowiedziała o specyfice swojej twórczości i zaprezentowała swoje możliwości wokalne.

Jedną z głównych motywacji tego projektu było danie w czasie pandemii otuchy i stworzenie pozytywnego nastroju poprzez śpiew, muzykę i piękne obrazy.

 

 

 

To top