3.06.22 odbyło się w Centrum Herdera UG spotkanie niemieckiej grupy studyjnej ze Stefanem Chwinem. Po zaprezentowaniu przez profesora fragmentów jego utworów, zostały one przeczytane po niemiecku, a następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość porozmawiania z pisarzem.