Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
woj. pomorskiego do udziału w konkursie
„Wiem, jak się uczyć!”

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie w zespołach 3-osobowych pomocy metodyczno- dydaktycznych, które można wykorzystać podczas lekcji lub w indywidualnej nauce języka niemieckiego.

Termin nadsyłania prac minął 15 listopada 2018
Finał Konkursu odbył się 6 grudnia 2018