12.04.2024 odbył się u nas wykład dr Magdaleny Izabelli Sachy pt. „Damy oświecone acz bez gracji”.

12.04.2024 odbył się u nas w ramach cyklu „Gdańsk w czasach Johanna Gottfrieda Herdera” wykład dr Magdaleny Izabelli Sachy pt. „Damy oświecone acz bez gracji”.
Podczas spotkania dr Magdalena Sacha przedstawiła poglądy, jakie reprezentowali Johann Gottfried Herder oraz Emanuel Kant na temat roli kobiet w życiu społecznym.
Herder miał trochę inny stosunek do roli i emancypacji kobiet w porównaniu z Kantem. Wierzył on, że kobiety mają istotny wkład w funkcjonowaniu społeczeństwa i że ich rola nie powinna być ograniczona wyłącznie do sfery domowej. Uważał, że kobiety mają własne zdolności, talenty i perspektywy, które mogą przynieść korzyści społeczeństwu, jeśli zostaną docenione i wykorzystane. Kant z kolei uważał, że natura kobiet nakazuje im zajmowanie się sprawami domowymi i prywatnymi, co miało odzwierciedlenie w jego poglądach na ich rolę społeczną. Prelegentka poświęciła dużo uwagi niemieckiej arystokratce i intelektualistce XVIII w. Louise von Krockow, która znana była ze swojej towarzyskiej natury i aktywnego udziału w życiu kulturalnym swojej epoki. Ponadto Louise von Krockow była cenioną pisarką i poetką. Pisała wiersze oraz eseje o tematyce filozoficznej i społecznej. Jej prace często dotyczyły tematów związanych z moralnością, etyką i kondycją ludzką. Jej wkład w życie kulturalne i intelektualne XVIII wieku nie jest może tak znany jak niektórych jej współczesnych, ale była istotną postacią w kreowaniu intelektualnego krajobrazu swojej epoki. Drugą postacią, której prelegenta poświęciła sporo uwagi była Anna Maria van Schurman, zaangażowana w ruch emancypacji kobiet. Była jedna z pierwszych kobiet, które zabiegały o możliwość edukacji dla swojej płci. Interesowała się filozofią i teologią, była poetką i lingwistką.
Jak zwykle jesteśmy ogromnie wdzięczni WMG Video za nagranie:
To top