27.10.2023 odbył się w Centrum Herdera UG wykład „O współistnieniu dwóch narodowości – polskiej i niemieckiej na przykładzie polskich ziemian z Pomorza Nadwiślańskiego”, który wygłosiła dr Dobromiła Maria Rzyska–Laube

27.10.2023 odbył się w Centrum Herdera UG wykład „O współistnieniu dwóch narodowości – polskiej i niemieckiej na przykładzie polskich ziemian z Pomorza Nadwiślańskiego”, który wygłosiła dr Dobromiła Maria Rzyska–Laube – autorka rozprawy doktorskiej „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”. Dobromiła Rzyska-Laube jest kustoszem w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Spotkanie to było okazją do poznania koegzystencji polskich i niemieckich ziemian na przestrzeni XIX w. na przykładzie znanych polskich rodzin szlacheckich: Donimirskich, Janta-Połczyńskich, Wybickich i Sierakowskich. Prelegentka opowiedziała o zmieniających się relacjach, spowodowanych działaniami politycznymi i przemianami społecznymi, a także o kryzysie w okresie dwudziestolecia międzywojennego i tragicznych okolicznościach II wojny światowej. Przybliżyła także przykłady współczesnego pozytywnego współdziałania obu nacji w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.
Bardzo dziękujemy za pasjonujący wykład!
Fot. Anna Kowalewska-Mróz, Piotr Mróz.
To top