Konkurs na esej inspirowany twórczością J.G. Herdera

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych woj. pomorskiego
do konkursu na esej inspirowany twórczością
Johanna Gottfrieda Herdera (1744 – 1803)

 

Czy żeby wziąć udział w konkursie trzeba dobrze znać twórczość Johanna Gottfrieda Herdera? Oczywiście, że nie!

Ważne, żebyście lubili myśleć, wyrażać własne poglądy i z radością przelewali swoje poglądy na papier.

Przedmiotem konkursu jest bowiem napisanie eseju w języku polskim nawiązującego do jednego z sześciu
wybranych cytatów J. G. Herdera:

1. „Tolerancja jest zawsze i wszędzie sprawą wewnętrznego wyzwolenia“
2. „Człowiek jest człowiekiem tylko poprzez język“
3. „Wszystko, czego praprzyczyną jest dobro i czystość musi w końcu zatriumfować”
4. „Całe życia człowieka to przemiana“
5. “Pieśni każdego narodu najlepiej świadczą o jego uczuciach, popędach i poglądach, są prawdziwym komentarzem jego sposobu myślenia i odczuwania wychodzącym z jego własnych pełnych radości ust”
6. „Przysłowia są zwierciadłem sposobu myślenia narodu“

Jeżeli któryś z tych cytatów Was inspiruje, chcielibyście coś na jego temat napisać, podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z innymi to zapraszamy do udziału!

Czekają na Was atrakcyjne nagrody do równowartości nawet 1500 zł.

Po więcej szczegółów organizacyjnych zajrzyjcie do poniższych dokumentów:

Harmonogram konkursu:
I etap: Zgłoszenie do konkursu – do 8 listopada 2023 r.
II etap: wyłonienie laureatów konkursu.

Zapraszamy!

To top