W ramach Dnia Otwartego Centrum Herdera przygotowaliśmy prezentację pt. „Johann Gottfried Herder i świat współczesny”. Spotkanie prowadzone było przez dr Tomasza Siwca i dr Annę Kowalewską-Mróz

W ramach Dnia Otwartego Centrum Herdera 2023 w siedzibie Centrum miała miejsce prezentacja:

pt. „Johann Gottfried Herder i świat współczesny”

prowadzona przez dr Tomasza Siwca i dr Annę Kowalewską-Mróz.

 

Dwieście dwadzieścia lat, które za chwilę miną od śmierci Herdera, konfrontują nas z pytaniem o doniosłość jego myślenia dla współczesnego człowieka. Czy problemy, które ponad dwieście lat temu poruszały umysł niemieckiego filozofa, mają dla nas dzisiaj jakiekolwiek znaczenie? Czy jeśli nie udzielone przez niego odpowiedzi, to chociaż sformułowane pytania, zachowują obecnie jakąkolwiek intelektualną ważność? A może postać i filozofia Herdera od dawna przebrzmiały i dostarczają jedynie niezdrowej rozkoszy zgrzybiałym antykwariuszom, obsesyjnie kolekcjonującym bibliograficzne śmieci? W niecałą godzinę nie uda się nawet szkicowo przybliżyć przebogatej intelektualnej spuścizny, którą Herder pozostawił po sobie, ale z pewnością uda się dowieść, że wrzucenie Herdera do lamusa historii filozofii byłoby równie przedwczesne, co nierozważne.

Dr Tomasz Siwiec, urodzony w 1985 roku w Toruniu. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008) oraz Akademii „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim (2011). Po ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2014) podjął pracę w sektorze prywatnym, a na gruncie humanistyki pozostał freelancerem. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką z zakresu filozofii i krytyki sztuki, estetyki filozoficznej oraz etyki normatywnej. Publikował między innymi w „Ruchu Filozoficznym”, „Studiach z Historii Filozofii”, „Kulturze i Wartościach”, „Obiegu”.

Dr Anna Kowalewska-Mróz, absolwentka germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk filologicznych, dzięki stypendium DAAD studiowała również na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg. Obecnie pracownik etatowy oraz lektorka języka niemieckiego w Centrum Herdera UG.

 

To top