Warsztaty językowe w Centrum Herdera UG 16.09–17.11.2023

Serdecznie zapraszamy na warsztaty językowe w Centrum Herdera od 16.09 do 17.11.2023.

Warsztaty prowadzone będą na poziomach od A1+ do C2.

Informujemy, że na jesienne warsztaty językowe nie mamy już wolnych miejsc. Jeżeli zapomnieli się Państwo zapisać, a bardzo Państwu zależy, napiszcie do nas maila na adres herder@ug.edu.pl, zapiszemy Was na listę rezerwową i damy znać, jeżeli zwolnią się miejsca.


Jeszcze w tym roku kalendarzowym zapraszamy na następujące warsztaty:

 

16.09.2023 (sobota) 11.00–13.00

Miejsce spotkania: Centrum Herdera UG.
Uwaga! Warsztat przeprowadzony będzie w formie spaceru, prosimy zatem o punktualne przybycie.

 

dr Anna Kowalewska-Mróz

Die Danziger Rechtstadt  ̶  eine Standartführung auf Deutsch.

Nützlicher Wortschatz und nötige Grammatik bei deutschsprachigen Stadtführungen – nicht nur in Danzig (A2–B1)

 

Viele denken, jede Stadt ist anders, hat eine andere Geschichte und andere Bau- und Kunstwerke. Deswegen sind viele auch der Meinung, man muss wirklich gut eine Fremdsprache beherrscht haben um bei einer Stadtführung mitzumachen. Wir bauen dieses Vorurteil zusammen ab! Wir gehen ins Zentrum der Stadt rein, sammeln unterwegs den Wortschatz, den man für die Beschreibung einer historischen Stadt braucht und Schritt für Schritt verwandelt Ihr euch von den Zuhörern der Stadtführung in die Erzähler der Danziger Geschichte.

Bei einer Stadtführung braucht man einige spezifische Wörter, wie „die Kirche“, „das Rathaus“, „das Tor”, es wäre auch von Vorteil die Jahreszahlen korrekt zu nennen und das Passiv zu gebrauchen. Man kann auch Präteritum als Zeitform verwenden oder sich die passenden Präpositionen einprägen. Und dass alles lernt Ihr bei einer Standartführung durch den Langen Markt, die Lange Brücke, die Frauengasse und die Langgasse.

Dazu lernt Ihr die wichtigsten Fakten kennen, die die Stadt gestaltet haben, einige wichtige Namen der Danziger Patrizier, die hier gelebt haben, aber auch der Künstler, die auf die Stadt einen Einfluss hatten.

Der Workshop in deutscher Sprache wird von Dr Anna Kowalewska-Mróz geleitet, Absolventin der Germanistik an der Universität Danzig, DAAD-Stipendiatin für ein Studienaufenthalt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, promovierte Philologin, hauptamtliche Mitarbeiterin und Dozentin für Deutsch am Herder-Zentrum UG. Stadtführerin in Danzig mit 20 Jahren Erfahrung mit deutschsprachigen Gruppen.

 

Gdańskie Główne Miasto – standardowa wycieczka z przewodnikiem w języku niemieckim.

Przydatne słownictwo i niezbędna gramatyka na niemieckojęzycznym oprowadzaniu po mieście – nie tylko po Gdańsku (A2-B1)

Wiele osób uważa, że każde miasto jest inne, ma inną historię oraz inne budynki i dzieła sztuki. Uważają oni również, że trzeba dobrze znać język obcy, aby wziąć udział w wycieczce po historycznych centrach miast. Razem przełamiemy to uprzedzenie! Razem udamy się na Główne Miasto, po drodze zbierając słownictwo potrzebne do jego opisania i krok po kroku przekształcimy się ze słuchaczy wycieczki w narratorów historii Gdańska.

Podczas poznawania miasta potrzebne są konkretne słowa, takie jak „kościół“, „ratusz“, „brama“, przydaje się też umiejętność prawidłowego podawania dat i używania strony biernej. Przy okazji można poćwiczyć formy czasów przeszłych Perfekt i Präteritum oraz zapamiętać odpowiednie przyimki.

Tego wszystkiego nauczycie się podczas standardowej wycieczki z przewodnikiem spacerując wzdłuż Długiego Targiem, Długiego Pobrzeża oraz ulic Mariackiej i Długiej.

Na spacerze-warsztacie poznacie również najważniejsze fakty, które ukształtowały miasto, niektóre ważne nazwiska gdańskich patrycjuszy, którzy tu mieszkali, ale także artystów, którzy mieli wpływ na miasto.

Warsztaty w języku niemieckim poprowadzi dr Anna Kowalewska-Mróz, stypendystka DAAD – studia na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg, absolwentka germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk filologicznych, pracownik etatowy oraz lektorka języka niemieckiego w Centrum Herdera UG oraz przewodniczka po Gdańsku z 20-letnim stażem oprowadzania grup niemieckojęzycznych.

 


 

29.09.2023 (piątek) 17.30–19.30.

Miejsce: Centrum Herdera UG

 

Zbigniew Zembrzuski

Müde? Erschöpft? Ausgepowert?

Synonyme im Deutschen – sind Wortwiederholungen wirklich nötig? (B1+)

 

Durch Synonyme werden Texte abwechslungsreicher und interessanter und unsere Aussagen attraktiver.

In unserem Workshop setzen wir uns u. a. mit folgenden Themen auseinander:

  • synonymische Ausdrücke – z. B.: einzig und allein / ausschließlich;
  • direkte Rede ersetzt durch ein Verb – z. B.: Antwort „Nein“ auf die Frage / er verneint sie;
  • Sprechhandlungen – z. B.: „Mama, weine nicht“ / er tröstet sie;
  • der passende Kontext – B. : was bedeutet „Geisterfahrer“ im Verkehr?
  • Was ist das Gegenteil – z. B.: ein volles Gesicht / ein schmales Gesicht etc.

Anhand von interessanten Texten, Übungen, Spielen etc. werden wir unser Wissen und Wortschatz in der deutschen Sprache erweitern.

Der Workshop wird von Zbigniew Zembrzuski geleitet, Absolvent der Germanistik an der UG, DAAD–Stipendiat – Universität Kiel, Leiter des Herder-Zentrums an der UG und vereidigter Deutsch–Übersetzer.

 

Müde? Erschöpft? Ausgepowert?

Synonimy w języku niemieckim – czy powtórzenia słów są naprawdę konieczne? (B1+)

 

Synonimy sprawiają, że teksty są bardziej zróżnicowane i interesujące, a nasze wypowiedzi bardziej interesujące.

Na naszych warsztatach zajmiemy się między innymi następującymi tematami:

– wyrażenia synonimiczne – np.: einzig und allein / ausschließlich;

– mowa niezależna zastąpiona czasownikiem – np: odpowiedzieć „nie“ na pytanie / on zaprzecza;

– akty mowy – np: „Mamo, nie płacz“ / pociesza ją;

– odpowiedni kontekst – np.: co oznacza „Geisterfahrer“ w ruchu drogowym?

– co jest przeciwieństwem podanego słowa? – np.: pełna twarz / wąska twarz itp.

Z pomocą ciekawych tekstów, ćwiczeń, gier itp. będziemy poszerzać naszą wiedzę i słownictwo w języku niemieckim.

Warsztaty w języku niemieckim poprowadzi Zbigniew Zembrzuski, absolwent germanistyki UG, stypendysta DAAD – Uniwersytet Kiel, kierownik Centrum Herdera UG oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

 


 

20.10.2023 (piątek) 17.30–19.30.

Miejsce: Centrum Herdera UG

 

Joanna Anolik

„Deutsch unterwegs”, czyli jak korzystać z podcastów po niemiecku? (A1+)

Zastanawiacie się, jak w skuteczny sposób utrwalić nowo poznane zwroty w języku niemieckim? A może chcielibyście powrócić po długiej przerwie do nauki języka niemieckiego, ale z braku czasu nadal się wahacie? W takim razie zapraszamy na warsztaty do Centrum Herdera UG.

Na spotkaniu przedstawimy wybrane podcasty w języku niemieckim zarówno dla osób utrwalających podstawy (A1), jak i kontynuujących naukę (A2, B1).

Pokażemy Wam, jak można wykorzystać ich treści w praktyce. Nie zabraknie czasu na wspólną naukę poprzez zabawę: wcielimy się w różne role w zabawnych sytuacjach, opowiemy sobie historie na podstawie obrazków.

Podcasty to świetna alternatywa nauki języka niemieckiego w drodze do szkoły, czy do pracy, a nawet w podróży…

Warsztaty po niemiecku poprowadzi Joanna Anolik, absolwentka filologii germańskiej UG, stypendystka DAAD w Trewirze, członek PSNJN Oddział „Trójmiasto“.

 

„Deutsch unterwegs” oder wie man Podcasts auf Deutsch nutzt? (A1+)

Fragen Ihr euch, wie ihr neu gelernte Wörter effektiv üben könnt? Oder möchtet Ihr nach einer längeren Pause wieder mit dem Deutschlernen starten, Ihr seid aber aus Zeitmangel noch unsicher? Dann laden wir Euch herzlich zu einem Workshop in das Herder Zentrum der Universität Danzig ein.

Dort präsentieren wir Euch eine Auswahl an Podcasts in deutscher Sprache sowohl für die Wiederholung der Grundlagen (A1) als auch für fortgeschrittene Lerner (A2, B1).

Wir zeigen Euch, wie die Inhalte in der Praxis genutzt werden können. Auch das gemeinsame spielerische Lernen kommt nicht zu kurz: wir werden in verschiedenen Rollen in lustige Situationen versetzt und uns gegenseitig Geschichten zu den Bildern erzählen.

Die Podcasts sind eine tolle Alternative, um auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder auch unterwegs Deutsch zu lernen…

Der Workshop wird von Joanna Anolik geleitet, Absolventin der Germanistik an der Universität Danzig, DAAD-Stipendiatin in Trier und Mitglied des PSNJN–Zweigs „Tricity”.

 


 

17.11.2023 (piątek) 17.30–19.30.

Miejsce: Centrum Herdera UG

 

Anna Bałuta, dr Anna Kowalewska-Mróz

Deutsch in zeitgenösischen Songs (A2+)

Klingt banal? Auf keinen Fall! Es klingt toll. Singen werden wir nicht (man kann aber, wenn man will), sondern wir werden der Melodie der deutschen Sprache aufmerksam zuhören und dem, wie schön man sich selbst auf Deutsch ausdrücken und die Welt beschreiben kann. Deutsch kann mit Liedern beigebracht werden. Außerdem werden diese Songs gern gehört und dank dessen erweitern wir unseren Wortschatz, prägen uns grammatische Strukturen ein, lernen die Umgangssprache kennen und üben die Aussprache.

Geleitet wird der Workshop von

Anna Bałuta – Germanistin, Lehrerin am Zweiten Lyzeum in Gdańsk, Dozentin an der Ateneum (Akademie für angewandte Wissenschaften) und Bloggerin, die der deutschen Sprache seit jeher zugetan ist und

dr Anna Kowalewska-Mróz – Absolventin der Germanistik an der Universität Danzig, promovierte Philologin, hauptamtliche Mitarbeiterin und Dozentin für Deutsch am Herder-Zentrum UG.

Deutsch in zeitgenössischen Songs (A2+)

Brzmi banalnie? Nie! Brzmi świetnie. Śpiewać nie będziemy (można jeśli ktoś chce), ale wsłuchamy się w melodię języka i tego, jak pięknie można nim wyrażać siebie, opisywać świat. Niemieckiego bowiem można uczyć się z piosenek. Co więcej, tych piosenek będzie chciało się słuchać, a dzięki temu poszerzymy słownictwo, utrwalimy struktury gramatyczne, poznamy język potoczny i poćwiczymy wymowę. Warsztat prowadzony będzie po niemiecku i powinien przebiec „śpiewająco”!

Warsztaty poprowadzi Anna Bałuta – germanistka, nauczycielka w II LO w Gdańsku, nauczyciel wykładowca w Ateneum – Akademii Nauk Stosowanych i blogerka, zakochana w języku niemieckim miłością dozgonną oraz

dr Anna Kowalewska-Mróz – absolwentka germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk filologicznych, pracownik etatowy oraz lektorka języka niemieckiego w Centrum Herdera UG.

 

 

 

 

To top