17.06.2023 odbył się spacer z dr Anną Kowalewską-Mróz pt. „Archeologia pamięci. Odkrywanie kolejnych warstw narracji o Gdańsku między ul. Św. Ducha a Straganiarską”

17.06.2023 odbył się spacer tematyczny z dr Anną Kowalewską-Mróz  pt. „Archeologia pamięci. Odkrywanie kolejnych warstw narracji o Gdańsku między ul. Św. Ducha a Straganiarską”. Oprowadzanie było jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie Günter Grass – Kolekcja, którą obejrzeć można w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa na ul. Szerokiej 34/35. Wystawa organizowana jest przez Gdańską Galerię Miejską, a kuratorką wystawy jest Maria Sasin. Centrum Herdera jest partnerem wydarzenia.
Jakiego tematu dotyczył spacer-warsztat? Jak na warsztacie z archeologii, spróbowaliśmy spojrzeć na wielogłosowość narracji związanej ze znanymi nam miejscami i dzięki odkrywaniu kolejnych warstw poznaliśmy je trochę głębiej. Z każdym bowiem budynkiem, ulicą, konkretnym miejscem w mieście wiążą się zazwyczaj różne narracje: od oficjalnych wersji historii miasta, uwarunkowanych epoką historyczną, w której były spisywane, przez prywatne historie jego mieszkańców i gości, po teksty literatury pięknej, opisujące przestrzeń miasta, ale również na nowo je kreujące. Osobną opowieścią o mieście są przedstawiające je obrazy, grafiki czy zdjęcia. Ta wielogłosowość, szczególnie widoczna w przypadku miasta takiego jak Gdańsk, utrudnia co prawda uogólnienie narracji o nim, ale równocześnie jest dużo bliższa poznawaniu jego prawdziwego charakteru.
Takich narracji poszukiwaliśmy na naszym spacerze wzdłuż ulic Świętego Ducha, Szerokiej, Długiego Pobrzeża, Straganiarskiej i Świętego Jana. Oprócz oficjalnej narracji o historii miasta, którą przedstawiają nam dzisiejsi historycy przypomnieliśmy sobie tę z czasów PRLu i sięgneliśmy po przewodniki polsko- i niemieckojęzyczne z czasów przed II wojną światową. Opis ten skonfrontowaliśmy z perspektywą osobistych wspomnień. Przypomnimy sobie także kilka mniej lub bardziej znanych gdańskich legend. Na poszczególne miejsca popatrzyliśmy również z perspektywy kilku bohaterów utworów literackich, m.in. Güntera Grassa i Stefana Chwina oraz grafik Ryszarda Stryjca. Zastanowiliśmy się też, jak odbieramy to miasto obecnie, a jaki obraz miasta mieliśmy 20, 40, 70 lat temu i jakie czynniki na to wpłynęły.
Spacer poprowadziła Anna Kowalewska-Mróz – absolwentka filologii polskiej i niemieckiej na Uniwersytecie Gdańskim, która dzięki stypendium DAAD studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg. Doktor nauk humanistycznych, autorka pracy doktorskiej o opisach sztuki gdańskiej w prozie Güntera Grassa i Stefana Chwina. Pracownik Centrum Herdera UG, animatorka wydarzeń kulturalnych, licencjonowana przewodniczka po Gdańsku i gdańskich muzeach, propagatorka wiedzy o historii, sztuce i literaturze gdańskiej.
————————————–
Wydarzenie organizowane jest przez Gdańską Galerię Miejską we współpracy z Centrum Herdera UG, partnerem wystawy Günter Grass – Kolekcja.
𝗚𝘂̈𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗚𝗿𝗮𝘀𝘀 – 𝗞𝗼𝗹𝗲𝗸𝗰𝗷𝗮
Data: 13.05.2023 – 23.07.2023
Miejsce: 4G, ul.  roka 34/35
Kuratorka: Maria Sasin
Identyfikacja graficzna: Ania Witkowska
To top