Warsztaty tłumaczeniowe 27-28.10.2022

Centrum Herdera UG i Instytut Kultury Miejskiej zapraszają na dwa warsztaty tłumaczeniowe:

1. 27.10.2022 10.00-13.00
Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, Gdańsk
prowadzenie: dr Monika Płuciennik

ZAPISY: app.evenea.pl/event/transkribus

Program Transkribus: niezbędny w pracy z archiwaliami, pomaga w transkrypcji pisma odręcznego w różnych językach, m.in. paleografii łacińskiej, neografii rosyjskiej i niemieckiej (gotyk). Korzystanie z niego jest podobne do korzystania z tłumacza Google – jest darmowe, ale zawsze musimy weryfikować wyniki.

Podczas warsztatów zaprezentujemy wady i zalety Transkribusa, pokażemy, jak z nim pracować i… bawić się nim. Pokażemy też, jak zdobyć klucz do jednego z ostatnich skarbów bogatego dziedzictwa kulturowego Europy – archiwów!

Coraz więcej archiwów dostępnych jest online. Księgi, dokumenty, listy, notatki sprzed ery druku to tysiące stron zapisanych maczkiem przez ówczesnych pisarzy. A pismo odręczne jest sprawą indywidualną. Zależy od płci, wieku, osobowości, poziomu wykształcenia, języka, praktyki, stanu emocjonalnego, zdrowia itp. Forma rękopisu jest więc często barierą nie do pokonania dla badaczy dawnych tekstów, a przynajmniej bardzo utrudnia im pracę.

Warsztaty poprowadzi:
dr Monika Płuciennik: doktor nauk historycznych. Do lutego 2019 roku pracowała jako kustosz w oddziale akt dawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Obecnie – Kierownik Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka genealogii, archiwistyki i muzyki dawnej.

Wydarzenie odbywa się w ramach dorocznych MEDIAlabiryntów. Sprawdz inne wydarzenia! http://pracownia.medialabgdansk.pl/medialabirynty-2022/

Szczegółowe informacje na stronie IKM: https://ikm.gda.pl/wydarzenie/warsztaty-medialabirynty-transkribus-obsluga-programu/

 

2. 28.10.2022 10.00-15.00
Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, Gdańsk
prowadzenie: dr Magdalena Izabela Sacha.

ZAPISY: app.evenea.pl/event/medialabirynty2022

Tłumaczenie tekstów historycznych to wyjątkowa specjalizacja. Wymaga bowiem znajomości języka, historii i kultury obowiązujących wieki temu.

W trakcie warsztatu translatorskiego poświęcimy swoją uwagę kwestii podróży, ciekawości świata i dążeniu do jego naukowego opisania. Zastanowimy się nad oświeceniową wizją świata i optymizmem ludzi XVIII wieku wobec możności rozumowego opisu i pojmowania złożonych zjawisk natury i techniki. Poznamy znaczenie podróży dla rozwoju intelektualnego i towarzyskiego. Poszukamy postaci podróżników związanych z Gdańskiem. Sięgniemy do początków nowoczesnego muzealnictwa, zastanawiając się nad zawartością Kunstkammer i Wunderkammer. Przyjrzymy się słownikom i pomocom w warsztacie tłumacza języka niemieckiego – na podstawie doświadczeń prowadzącej. A także – co oczywiste! – podejmiemy próbę tłumaczenia krótkich fragmentów tekstu z dziennika podróży Nathanaela J. Gerlacha, spisanego przez Christiana G. Fischera.wydarzenia

Dr Magdalena Sacha jest absolwentką studiów polonistycznych i germanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów muzealniczych w Uniwersytecie w Jenie. Od 2004 r. wykłada w Zakładzie Kulturoznawstwa UG m.in. takie przedmioty jak wstęp do kulturoznawstwa, kultura regionalna, muzealnictwo i sztuka wystawiennicza. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i trzech monografii (Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich; Gdyście w obóz przybyć już raczyli… Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937-1945; Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow). Przełożyła na język polski kilkanaście książek z zakresu literatury pięknej, naukowej i popularnonaukowej, w tym opracowania z XVIII i XIX wieku: Max Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka; Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku; Louise von Krockow, Radą i czynem ku dobremu dziełu. Podarunek toaletkowy dla dam.

Warsztat odbędzie się w ramach MEDIAlabiryntów 2022 – sprawdź inne wydarzenia! http://pracownia.medialabgdansk.pl/medialabirynty-2022

Szczegółowe informacje na stronie IKM: https://ikm.gda.pl/wydarzenie/warsztaty-translatorskie-medialabirynty-imc-pana-gerlacha-podroz-do-dziwow-oswieconego-swiata-warsztaty/

To top