14.10.2022 r. Stefan Chwin w Centrum Herdera UG. Spotkanie z pisarzem i jego twórczością

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Herdera UG na ul. Ogarnej 26 w Gdańsku. Ilość miejsc ograniczona. 

Piątek 14.10.2022

Sztuka gdańska oraz niemieckie wątki w prozie Stefana Chwina

  • 17.00-18.15 Anna Kowalewska-Mróz „Gdańskie malarstwo i rzeźba w prozie Stefana Chwina. Inspiracja do ponownej lektury” (Wykład z konwersatorium)

Stefana Chwina gdańskiej publiczności nie trzeba przedstawiać. Kto bowiem nie zna takich jego utworów prozatorskich jak „Krótka historia pewnego żartu” czy „Hanemann”? Literaturę pióra wybitnych pisarzy warto jednak czytać wielokrotnie. Dlatego też zapraszamy do ponownego, wspólnego zagłębienia się w prozę Chwina. Na naszym wirtualnym spacerze drogą slajdów i fragmentów utworów pisarza zatrzymamy się nad fragmentami prozy dotyczącymi „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga, sztuki sakralnej archikatedry w Oliwie oraz „Grosza czynszowego” gdańskiego malarza Antona Möllera. Naszym celem będzie nie tylko przyjrzenie się, jak Chwin opisuje sztukę gdańską, ale zastanowimy się również w jaki sposób wprowadzenie jej do utworów literackich wzmacnia ich wymowę.

Anna Kowalewska-Mróz – uzyskała doktorat na podstawie rozprawy „Gdańskie malarstwo, grafika oraz rzeźba w prozie Güntera Grassa i Stefana Chwina. Studium porównawcze”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marion Brandt. Absolwentka filologii germańskiej i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Pracownik Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, lektorka języka niemieckiego na kursach Centrum Herdera, przewodniczka w języku niemieckim po Trójmieście.

 

  • 18.30-19.30 „Niemieckie wątki w prozie Stefana Chwina” (Moderowane spotkanie z pisarzem oraz rozmowa z czytelnikami)

Już w pierwszych utworach Stefana Chwina, które wzbudziły duże zainteresowanie czytelników: „Krótkiej historii pewnego żartu” (1991) oraz „Hanemannie” (1995), na różne sposoby powracał temat Niemca oraz poniemieckości w Gdańsku powojennym. Bohaterowie tej prozy próbowali określić swój stosunek do antyniemieckich stereotypów i uprzedzeń.

Na tym dialog pisarza z kulturą niemiecką w jego twórczości jednak się nie skończył. W późniejszych jego utworach prozatorskich znajdujemy ślady zainteresowania niemieckimi malarzami, jak na przykład Casparem Davidem Friedrichem. Poza tym w 2005 roku pisarz wydał w Niemczech tom esejów „Stätten des Erinnerns. Gedächtnisbilder aus Mitteleuropa”, poświęconych doświadczeniu środkowoeuropejskiemu w literaturze. Eseje te powstały na podstawie wykładów, jakie profesor wygłosił na Uniwersytecie Drezdeńskim. W 2015 roku Chwin wydał niemiecką, nieco zmienioną wersję swoich dzienników „Ein deutsches Tagebuch”. Zainteresowanie krajem naszego sąsiada towarzyszy mu więc wciąż na nowo.

Spotkanie w Centrum Herdera w ramach dni otwartych będzie zarówno okazją porozmawiania z pisarzem, jak i zadania mu wielu pytań na temat jego związków z Niemcami. Rozmowa będzie w części moderowana, ale zapraszamy do wspólnego dialogu.

To top