Erasmus+ w Centrum Herdera UG

Od 24 do 26.08 gościli u nas w ramach projektu partnerskiego Erasmus+ z Łotwy, Estonii, Niemiec, Finlandii i Szwecji. Organizatorkami spotkania były tym razem polskie nauczycielki Sabina Kobiela oraz Justyna Juńska-Nacel, nauczycielki z LO Kartuzy im. H. Derdowskiego. W ramach projektu uczniowie wyjeżdżają do sześciu różnych krajów nadbałtyckich, aby wziąć udział w warsztatach międzynarodowych. Oprócz corocznych warsztatów uczniowskich, raz do roku odbywa się również zjazd nauczycieli prowadzących projekt w danym kraju po to, aby wspólnie planować kolejne warsztaty. Tym razem to my mieliśmy zaszczyt gościć tych wyjątkowych zmotywowanych oraz świetnie zorganizowanych nauczycieli dbających o międzynarodowe porozumienie i wychowanie młodzieży.

To top