Kronika – 2021

2021

Warsztaty językowe

W 2021 r. przeprowadziliśmy pięć warsztatów językowych (czas trwania: 2,5 h).

Mottem tegorocznej serii były słowa francuskiego pisarza Frantza Fantona (1925-1961) „Mówić językiem to brać na siebie świat, kulturę”.

Adresatami naszych warsztatów byli studenci gdańskich uczelni, nasi czytelnicy oraz wszyscy ci, którzy osiągnęli poziom A2. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji językowych uczestników, kompleksowe podsumowanie problemów związanych z poszczególnymi zagadnieniami gramatycznymi i leksykalnymi, eliminowanie nieporozumień wynikłych z niegramatycznego lub nieprecyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz rozwijanie wrażliwości w wypowiadaniu się.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią wszystkie oferowane warsztaty odbywały się online poprzez platformę zoom.

  1. Warsztat Krimigeschichten: gefährliches Spiel, Heiße Spur, Böses Erwachen… zu den beliebtesten Geschichten zählen die Krimis (Niebezpieczna gra, gorący trop, niegrzeczne przebudzenie… kryminały to jedne z najpopularniejszych opowiadań) odbył się 18.06.2021.

Uczestnicy mieli do czynienia z typowymi konstrukcjami, wyrażeniami, zwrotami potocznymi… itp. Wszystko to za pomocą krótkich, pasjonujących opowiadań, licznych ćwiczeń i ciekawych, a zarazem zabawnych zagadek. Zajmowali się nie tylko słownictwem, ale także gramatyką ‒ czasem przeszłym Präteritum i deklinacją przymiotników.

Poziom językowy grupy docelowej: B1 i wyższy.

Warsztat prowadziła Angelika Gajkowski ‒ absolwentka Sprachen & Dolmetscher Institut na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, która obecnie pracuje jako niezależny tłumacz pisemny i ustny oraz lektor języka niemieckiego w Centrum Herdera UG.

 

  1. Warsztat Ćwiczymy czas przeszły Perfekt odbył się 02.07.2021.

Czas przeszły Perfekt jest najważniejszym czasem przeszłym w języku niemieckim. Używa się go w bezpośrednich rozmowach w codziennych sytuacjach, aby opisać wydarzenia, które miały miejsce stosunkowo niedawno. Podczas naszych warsztatów uczestnicy lepiej poznali ten czas i nauczyli się nowych, praktycznych słów i zwrotów. Uczestnicy samodzielnie przygotowali swoje wypowiedzi i ćwiczyli formy potrzebne do tworzenia tego czasu, czyli Partizip II.

Poziom językowy grupy docelowej: A2 i wyższy.

Warsztaty prowadził Zbigniew Zembrzuski ‒ pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce Uniwersytetu Gdańskiego, tłumacz.

 

  1. Warsztat Pieniądz rządzi światem – ważne pojęcia z branży finansowej odbył się 16.07.2021.

W Gdańsku mamy wiele firm, w których język niemiecki jest używany na co dzień. Warsztaty o takiej tematyce od lat cieszą się dużą popularnością. Tym razem uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z fachowymi terminami używanymi w życiu zawodowym. W języku niemieckim istnieje ponad 30 synonimów słowa pieniądze. Dla rodzimych użytkowników języka jest to łatwe, ale dla obcokrajowców stanowi dość trudny problem. Na warsztatach staraliśmy się przybliżyć te niuanse.

Poziom językowy grupy docelowej: B1 i wyższy.

Warsztaty prowadził Zbigniew Zembrzuski ‒ pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce Uniwersytetu Gdańskiego, tłumacz.

 

  1. Warsztat „Lassen” darf man nicht auslassen! Teil 2. (Czasownika „lassen” nie można pomijać! Część druga) odbył się 22.10.2021.

Czasownik „lassen” wiąże się z wieloma aspektami gramatycznymi i ma tak wiele znaczeń, że sprawia uczącym się wiele trudności. Jak się go odmienia? Kiedy łączy się z celownikiem, a kiedy z biernikiem? Kiedy jest czasownikiem zwrotnym? Jak konstruuje się zdania z „lassen” w czasie przeszłym Präteritum i Perfekt? Czy „lassen” rzeczywiście może być używane do wyrażania podobnych znaczeń jak tryb rozkazujący czy strona bierna?  W jakich sytuacjach używamy zwrotów z „lassen”?

Uczestnicy warsztatów uczyli się na warsztatach gramatyki, tworząc własne historyjki obrazkowe.

Poziom językowy grupy docelowej: B2 i wyższy.

Warsztaty poprowadziła Anna Kowalewska-Mróz, pracownik Centrum Herdera UG i wykładowca na germanistyce Uniwersytetu Gdańskiego.

 

  1. Warsztat Rodzina Mannów ‒ historia z gramatyką w tle odbyły się 26.11.2021.

Rodzina Mannów, z której pochodził laureat literackiej Nagrody Nobla, Tomasza Manna, była to rodzina ośmiu osób, każda o bardzo różnych cechach charakteru. Na warsztacie uczestnicy wspólnie przyjrzeli się życiu tej literackiej rodziny. Skupili przy tym szczególnie na przymiotnikach, które zostały użyte do opisania, scharakteryzowania i oceny poszczególnych jej członków. Uczestnicy powtórzyli deklinację przymiotników, formy ich stopniowania oraz nauczyli się wyrażać się w sposób dostosowany do kontekstu i sugestywny.

Poziom językowy grupy docelowej: B1+.

Warsztat poprowadziła Angelika Gajkowski ‒ absolwentka Sprachen & Dolmetscher Institut na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, która pracuje jako niezależny tłumacz pisemny i ustny oraz jako lektorka języka niemieckiego w Centrum Herdera UG.

 

Wieczory gier online

W ramach projektu zorganizowaliśmy w 2021 r. dwa wieczory gier online 19.11.21 i 03.12.21. Czas trwania: 2 godziny po południu. Wieczory z grami odbyły się z powodu pandemii w formie online.

Wprowadzenie do wieczoru gier i opiekę nad nimi zapewniła dr Anna Kowalewska-Mróz z Centrum Herdera UG. Na spotkaniu korzystaliśmy z różnych gier i narzędzi internetowych, których celem była aktywizacja uczestników do tworzenia własnych wypowiedzi. Moderatorka sama przygotowała wiele materiałów i wykorzystała je podczas tych wieczorów.

Nieograniczonym źródłem różnych gier językowych był internet, w którym znaleźć można wiele materiałów np. quizy, zagadki, historyjki obrazkowe lub zgadywanki, ale online można wykorzystywać także materiały podobne do gier planszowych i karcianych takich jak „Tabu”, „Stories”, „Activity”, a przygotowanych na potrzeby takiego spotkania, w których rywalizują ze sobą kilkuosobowe zespoły. Podczas gier uczestnicy mogli pokonywać swoją barierę językową oraz doskonalić swoje umiejętności mówienia i komunikowania się po niemiecku. Na spotkaniach można było ćwiczyć następujące umiejętności: zadawanie pytań, językowe sposoby na potwierdzanie lub zaprzeczanie, przeformułowanie wypowiedzi, szybką reakcję na nieoczekiwaną sytuację, przekonywanie, inspirowanie, motywowanie. Uczestnicy spotkania ćwiczyli słownictwo, gramatykę, ale także myślenie strategiczne. Dostosowany do uczestników został również poziom języka.

 

Plauderstündchen (wieczorki dyskusyjne)

W ramach tego projektu odbyły się dwa spotkania online.

  1. Spotkanie „Świat pracy edukacja, grupy zawodowe, moja kariera i wymagania” odbyło się 19.11.2021.

Projekt ten promował przede wszystkim ćwiczenie aktywnej umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim.

Uczestnicy warsztatów rozmawiali m.in. na następujące tematy:

‒ Ten zawód mnie fascynuje, ponieważ …

‒ Czy można zrobić karierę zawodową, nie studiując?

‒ Komu przydzielić określone zadania?

‒ Jak wyjaśnić wiele terminów związanych z pracą zawodową?

Podczas tego typu spotkań mówienie jest zawsze na pierwszym planie. Uczący się za granicą, a nie w Niemczech nie mają tak wiele możliwości porozumiewania się w tym języku obcym, warsztaty te miały wypełnić tę lukę. Uczestnicy spotkania rozmawiali w większych i  mniejszych grupach w zależności od rodzaju przydzielonego im zadania.

Spotkanie prowadził Zbigniew Zembrzuski ‒ pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce Uniwersytetu Gdańskiego, tłumacz.

 

  1. Spotkanie „Adwent i Boże Narodzenie ‒ świąteczny czas celebrujący różnorodność” odbyło się 04.12.2021.

Adwent i Boże Narodzenie obchodzi się tak różnorodne, tak jak różni są ludzie i ich podejście do tych świąt. Uczestnicy rozmawiali m.in. na następujące tematy:

‒ Czy już w czasie adwentu przygotowujesz się do świąt Bożego Narodzenia?

‒ Co oznacza dla Ciebie Boże Narodzenie? Czy to w ogóle coś znaczy? Jak osobiście obchodzisz to święto rok po roku?

‒ Gdzie i co stawia się na stole w czasie Bożego Narodzenia?

‒ Jakie ciekawe zwyczaje są typowe w poszczególnych krajach w okresie Bożego Narodzenia?

Warsztat prowadziła Angelika Gajkowski ‒ absolwentka Sprachen & Dolmetscher Institut na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, która obecnie pracuje jako niezależny tłumacz pisemny i ustny oraz lektor języka niemieckiego w Centrum Herdera UG.

 

Konkurs szkolny: Wer weiss? (Kto wie?) na quiz online dotyczący wiedzy o Niemczech

W tym roku zaproponowaliśmy uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego (grupa wiekowa: 15‒18 lat) konkurs na quiz wiedzy o Niemczech online w języku polskim.

Projekt opierał się na zasadach pracy projektowej.Uczniowie przygotowywali i przedstawiali swoje prezentacje w parach. Poprzez ten projekt chcieliśmy promować pracę projektową w klasie i zmotywować młodych ludzi do poznawania Niemiec.

Decyzję o wyborze tematów pozostawiliśmy uczniom. Przygotowali oni multimedialne prezentacje Power Point, które zawierały również elementy dydaktyczne. Uczniowie musieli także przygotować dokumenty projektowe: protokół z pierwszego spotkania, plan pracy, budżet projektu, listę zagrożeń w projekcie.

W sumie otrzymaliśmy 135 prac z różnych szkół z naszego regionu. Jury składało się z trzech osób i wybrało 8 najlepszych prezentacji.

9 grudnia 2021 r. odbył się finał konkursu online, w którym wzięło udział wszystkich 16 uczniów i wielu ich nauczycieli języka niemieckiego. Młodzież przedstawiła quizy dotyczące ośmiu wybranych przez siebie tematów.

Podczas obrad jury młodzież mogła obejrzeć przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną pt. „Niemieccy sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich”, którą przedstawił Marcin Zawisza, nauczyciel języka niemieckiego, lektor Centrum Herdera.

Na koniec uczestnicy konkursu wraz z członkami jury ustalili kolejność zwycięzców. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe (gry planszowe) oraz dyplomy, które wysłaliśmy do szkół pocztą.

Laureaci konkursu (trzy pierwsze miejsca):

I miejsce: Kacper Jakubowski i Matvii Tertyshnyi z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie za projekt: „Motoryzacja w Niemczech”

II miejsce: Antoni Buraczewski i Adrian Lorenc z V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku za projekt: „Wynalazcy z Niemiec”.

III miejsce: Julia Siewiaryn i Amira Zamarayeva z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku za projekt: „Architektura niemiecka”.

 

Konkurs dla uczniów na prezentację jednego z niemieckich krajów związkowych dla uczniów szkół podstawowych 

W 2021 roku zorganizowaliśmy regionalny konkurs wiedzy o niemieckich krajach związkowych dla uczniów szkół podstawowych z klas 7-8 w województwie pomorskim (grupa wiekowa 12‒14 lat).

Przedmiotem konkursu było przygotowanie w języku polskim w zespołach dwuosobowych prezentacji Power Point, w której uczniowie mieli przedstawić wybrany przez siebie kraj związkowy Niemiec za pomocą ciekawych informacji, zdjęć, rysunków, wykresów, danych statystycznych itp. Formą pracy konkursowej była prezentacja zawierająca maksymalnie 15 slajdów. Prezentacja miała zawierać elementy dydaktyczne, które mogą być pomocne np. na lekcjach geografii lub języka niemieckiego.

Otrzymaliśmy około 130 prezentacji. Ponadto od każdej grupy otrzymaliśmy dokumenty projektowe, w których młodzi ludzie opisywali swoje indywidualne działania w ramach projektu.

Musieli oni bowiem samodzielnie zaplanować, opracować i wykonać zadania. Nauczyciele (opiekunowie) mogli ich jedynie wspierać w ich w pracy. Prace konkursowe były na bardzo wysokim poziomie.

Jury wybrało 8 najlepszych prezentacji i zaprosiło zespoły do finału online. Wszystkie 8 zespołów (16 uczniów) było obecnych w dniu finału 07.12.2021 i przedstawiło swoje prezentacje. Oczywiście na spotkanie zaprosiliśmy również dyrektorów szkół i nauczycieli (opiekunów). Zaangażowaliśmy uczniów w wybór najlepszych prac i wspólnie wyłoniliśmy 3 zespoły projektowe z najciekawszymi prezentacjami.

Podczas obrad jury pani Angelika Gajkowski przedstawiła uczniom prezentację multimedialną na temat „Austria i jej pyszne desery”. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe (gry planszowe) oraz dyplomy, które wysłaliśmy pocztą do szkół.

Laureaci konkursu (trzy pierwsze miejsca):

I miejsce: Kamil Gardecki i Adrian Mąkola ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku za projekt „Bayern”.

II miejsce: Milena Wolska i Małgorzata Poszewiecka z Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w Sopocie z projektem „Badenia-Wirtembergia”.

III miejsce: ex aequo Alexander Harrington i Piotr Walewski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego GKS GEDANIA 1922 w Gdańsku z projektem „Bawaria” oraz Inka Wawrzkiewicz i Leopold Wójcikiewicz z Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w Sopocie z projektem „Brema”.

 

Dzień Otwarty Centrum Herdera UG

Wszystkie wydarzenia, które zaplanowaliśmy na ten dzień, odbyły się 11 grudnia 2021 r. Warsztaty i spacer po Gdańsku odbyły się ze względu na ograniczenia pandemiczne online, a wieczorem w naszej bibliotece przy ul. Ogarnej 26 w Gdańsku miało miejsce spotkanie w małym gronie przyjaciół CH. Rozmawialiśmy na nim o planowanych przyszłych wydarzeniach kulturalnych w Centrum Herdera, dzieliliśmy się doświadczeniami i zastanawialiśmy się nad możliwościami rozwoju naszej jednostki.

Podczas Dnia Otwartego Centrum Herdera opowiedzieliśmy o naszych projektach w 2021 roku oraz o projektach planowanych na rok 2022, zapraszając uczestników na kolejne wydarzenia.

1) Warsztaty „Deutsche juristische Fachterminologie: Angeklagter, Beschuldigter oder Angeschuldigter sind keine Synonyme” („Niemiecka terminologia prawnicza: Angeklagter, Beschuldigter oder Angeschuldigter nie są synonimami”).

Zaproponowaliśmy ambitny temat warsztatów, ale mimo to zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Prelegent, pan Zbigniew Zembrzuski, jest tłumaczem przysięgłym, absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Centrum Prawnego Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej na Uniwersytecie w Kolonii.

Podczas warsztatów zapoznaliśmy się ze specjalistycznym słownictwem dotyczącym tematu: jurysdykcja i prawo pracy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnicami między prawem polskim i niemieckim.

W spotkaniu uczestniczyli min. prawnicy i nauczyciele języka niemieckiego. Poziom językowy grupy docelowej: B2 i wyższy.

 

2) Warsztaty „Winter nicht nur in den Bayerischen Alpen. Landeskundliches gewürzt mit Wortschatz zum Thema Natur und Tradition“ („Zima nie tylko w Alpach Bawarskich. Wiedza na temat regionu doprawiona słownictwem z zakresu przyrody i tradycji”).

W ramach tego warsztatu zaproponowaliśmy łatwiejszy temat dla tych, którzy są na poziomie A2/B1. Temat przedstawiła dr Anna Kowalewska-Mróz skupiając się szczególnie na takich zagadnieniach jak: jakie zwyczaje i tradycje panują w Alpach? Czym na co dzień zajmują się mieszkańcy Alp? Opowieści na zaproponowany temat towarzyszyła prezentacja w programie Power Point, własnoręcznie zrobione zdjęcia oraz filmiki poświęcone prezentowanej tematyce.

 

3) Wirtualny spacer po Gdańsku: „Leinen, Flachs und Leder. Mode im alten Danzig“ („Len jako roslina, len jako materiał oraz skóra. Moda w Starym Gdańsku”).

Uczestnicy w towarzystwie doświadczonego przewodnika miejskiego ‒ Cezarego Ponczka wyruszyli na historyczną wycieczkę online po mieście na temat: moda w dawnym Gdańsku. Dowiedzieli się oni, jakie ubrania noszono w Gdańsku 200 lat temu. Podczas prezentacji mieli również okazję obejrzeć unikatowe zdjęcia i ryciny z dawnego Gdańska.

 

Webinaria dla uczniów szkół podstawowych z klas 58 w województwie pomorskim

Przeprowadziliśmy pięć jednogodzinnych webinariów dla uczniów szkół podstawowych z klas 5‒8 na Pomorzu. Uczniowie obejrzeli w klasie nasze prezentacje online, które w szkołach były wyświetlane za pomocą rzutnika. W każdym spotkaniu uczestniczyło średnio około 8 szkół, również z mniejszych miejscowości. Przedstawiliśmy uczniom i nauczycielom pięć różnych tematów.

29.11.21 (poniedziałek) „W godzinę przez Alpy”. Prowadząca: dr Anna Kowalewska-Mróz.

30.11.21 (wtorek) „Skąd pochodzi nazwa Zeppelin? Kim byli muzycy z miasta Bremy? Quiz o naszych zachodnich sąsiadach”. Prowadzący: Zbigniew Zembrzuski.

01.12.21 (środa) „O sławnych i znanych niemieckich sportowcach i ich drodze do sławy”. Prowadzący: Marcin Zawisza.

02.12.21 (czwartek) „Miasto Gdańsk nad Motławą. Historia i zabytki miasta”. Opowiadanie w języku polskim z domieszką języka niemieckiego. Prowadzący: Cezary Ponczek.

03.12.21 (piątek) „Z czego słyną Austria i Szwajcaria. Servus i Salü”. Prowadząca: Angelika Gajkowska.

 

Spacery śladami niemieckiej przeszłości w Gdańsku

W ramach tego projektu odbyły się trzy spacery tematyczne w obu językach. Spacery tematyczne z profesjonalnym przewodnikiem były dobrą okazją, by zainteresować wiele osób historią Gdańska. Grupę docelową stanowili: nasi czytelnicy, studenci, uczniowie, uczestnicy kursów oraz inne zainteresowane osoby. Spacery zaczynały się w lub przy siedzibie Centrum Herdera UG.

27.11.2021 (sobota): „Sztuka i architektura gdańska w prozie Güntera Grassa”. Prowadząca: dr Anna Kowalewska-Mróz. Celem spaceru było pokazanie miejsc związanych zarówno z samym pisarzem, jak i z bohaterami jego prozy, którymi były zarówno postaci historyczne, jak Anton Möller, renesansowy malarz z Gdańska, czy Martin Opitz, śląski poeta i historiograf Władysława IV. Wazy, jak również postaci fikcyjne, takie jak Oskar Mazerath z powieści „Blaszany bębenek”.

28.11.2021 (niedziela): „Śladami piwa, Goldwassera, Machhandla i kawy”. Prowadzący: Cezary Ponczek. Gdzie znajdowała się najstarsza kawiarnia w Gdańsku? Gdzie wypito pierwszą kawę? Gdzie w okolicach Gdańska uprawiano winorośl? Skąd pochodzi złota woda? Co to był Kroling i Machhandel? Ile alkoholu zawierało w przeszłości piwo gdańskie? Co to jest jopen i gdzie w mieście znajduje się ulica browarna ‒ odpowiedzi na te i inne pytania udzielił doświadczony gdański przewodnik miejski Cezary Ponczek.

04.12.2021 (sobota): „Przeszłość w zwierciadle teraźniejszości”. Prowadząca: Aleksandra Bejowicz. Punktem wyjścia do spaceru była z jednej strony hanzeatycka historia miasta Gdańska. Z drugiej zastanawialiśmy się nad tym, jak mocno zmienił się Gdańsk w swojej historii. Szczególnie mocno skupiliśmy się na historii miasta po 45 roku: niemal całkowite zniszczenie śródmieścia Gdańska pod koniec wojny, wysiedlenie niemieckich mieszkańców, napływ nowych, odbudowa ‒ wszystkie te elementy kształtują bowiem dzisiejszy wizerunek miasta. W jaki sposób niemiecki element historyczny został odzwierciedlony w architekturze zrekonstruowanych budynków? Co zostało pokazane, a co sprytnie ukryte? Jak traktowano niemieckość w Gdańsku w latach powojennych, a jak traktuje się ją dzisiaj? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała podczas spaceru Aleksandra Bejowicz, doświadczona gdańska przewodniczka miejska.

 

Produkcja CD „LUMEN Willa Weber, gościnnie Hanna Dys”

Ponieważ ostatni projekt „Muzyka buduje mosty w trudnych czasach 2020” (Online Concert Show) i związana z nim płyta „Fantastica” zostały bardzo dobrze przyjęte, chcieliśmy wesprzeć sopranistkę Willę Weber w produkcji jej nowej płyty. Wraz z mieszkającą w Gdańsku organistką Hanną Dys Willa Weber nagrała płytę CD. Hanna Dys jest bardzo dobrze znana na scenie organowej w Polsce i w Niemczech. Nagrań dokonano w słynnej katedrze w Olivie. Repertuar był klasyczny i obejmował min. „Ave Maria” polskiego kompozytora Michała Lorenca oraz „Lumen” berlińskiego kompozytora Rainera Oleaka. W sumie na płycie znajduje się 6 utworów wokalnych i 3 organowe utwory solowe.

 

To top