Loading...

Kronika – 2007

2007

17.04.2007 na Wydziale Prawa i Administracji UG odbył się I etap trzeciej edycji konkursu wiedzy ogólnej o Niemczech pt. “Deutsch-Land-Nachbarland”


11.05.2007 w Centrum Herdera odbył się wieczór literacki z cyklu spotkań przyjaciół literatury niemieckojęzycznej n.t. “Die geistlose Konsumgesellschaft – eine Bedrohung für den modernen Menschen, am Beispiel der Werke Heinrich Bölls”

20.06.2007 w Centrum Herdera odbył się finał konkursu dla szkół ZfA

Laureatami konkursu zostali:

  1. Katarzyna Daczkowska
  2. Grzegorz Stempiński
  3. Agnieszka Przybyszewska

Wyróżnienia otrzymali:

  • Agata Czaja
  • Anna Dończyk

26.10.2007 w Centrum Herdera odbył się wieczór literacki z cyklu Das literarische Danzig p.t. “Danzig als geistige Lebensform”?

16.11.2007 w Centrum Herdera odbył się wykład “Artur Schopenhauer – der bekannte Philosoph in seinen wenig bekannten Erzählformen”

30.11.2007 na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się wykład Marzeny Kloki “Miejsce i rola Niemiec w Europie: przełom czy kontynuacja?”

30.11.2007 w Centrum Herdera odbył się warsztat językowy z panią Angelą Fuks

19.12.2007 w Centrum Herdera odbył się finał konkursu na plakat “Jedność w różnorodności”.

Laureatami konkursu zostali:
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
1 Noemi Staniszewska V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
2 Karolina Kryszewska ZSZiO w Żukowie
3 Marta Stachowiak ZSP nr 2 w Wejherowie
4 Anna Faron Gdańskie Liceum Autonomiczne
5 Sylwia Jasińska X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
6 Patrycja Kwiatkowska XII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

 

Wyróżnienia otrzymali:
Imię i nazwisko Szkoła
Konstanty Koschembahr – Łyskowski XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Marcin Kuś Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Marka w Słupsku

To top