Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza nauczycieli języka niemieckiego ze szkół woj. pomorskiego do udziału w konkursie
„Meine Ideen für den Deutschunterricht”

Przedmiotem konkursu było przygotowanie konspektu zajęć jęz. niemieckiego na podstawie samodzielnie opracowanych materiałów, który został zrealizowany w szkole

Termin nadsyłania konspektów minął 5 listopada 2018
Finał Konkursu odbył się w dniach 30.11 – 01.12.2018