<- powrót do listy

1995

7 – 11.10.1995 – Wystawa książek p.t. „50 Jahre Kriegsende in Deutschland”


23.05.1995 – uroczystość otwarcia Centrum Herdera, podczas której gośćmi byli: wybitni pisarze niemieccy – Christa Wolff i Günter Grass oraz ambasador Niemiec w Polsce – Johannes Bauch