Warsztaty translatorskie 27-28.10.22. Relacje

27-28.10.22 odbyły się w Centrum Herdera UG warsztaty translatorskie organizowane przez IKM i Centrum Herdera.

27.10.2022 warsztaty z obsługi programu Transkribus prowadziła dr Monika Płuciennik – kierownik Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego i prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Program Transkribus: niezbędny w pracy z archiwaliami, pomaga w transkrypcji pisma odręcznego w różnych językach, m.in. paleografii łacińskiej, neografii rosyjskiej i niemieckiej (gotyk). Korzystanie z niego jest podobne do korzystania z tłumacza Google – jest darmowe, ale zawsze musimy weryfikować wyniki.
Podczas warsztatów prowadząca zaprezentowała wady i zalety Transkribusa, pokazała, jak z nim pracować i… bawić się nim. Zademonstrowała również też, jak zdobyć klucz do jednego z ostatnich skarbów bogatego dziedzictwa kulturowego Europy – archiwów. Coraz więcej archiwów dostępnych jest bowiem online. Księgi, dokumenty, listy, notatki sprzed ery druku to tysiące stron zapisanych maczkiem przez ówczesnych pisarzy. A pismo odręczne jest sprawą indywidualną. Zależy od płci, wieku, osobowości, poziomu wykształcenia, języka, praktyki, stanu emocjonalnego, zdrowia itp. Forma rękopisu jest więc często barierą nie do pokonania dla badaczy dawnych tekstów, a przynajmniej bardzo utrudnia im pracę. Wydarzenie odbywa się w ramach dorocznych MEDIAlabiryntów.
Pani Doktor bardzo dziękujemy za wprowadzenie w świat Transkribusa, a naszym gościom z Uniwersytetu Gdańskiego, gdańskiej biblioteki PAN, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Gdańska oraz wszystkim innym pasjonatom dokumentów z poprzednich wieków oraz samego Gdańska za liczne przybycie i aktywny udział!

28.10.2022 warsztaty tłumaczeniowe pt: “Imć Pana Gerlacha podróż do dziwów oświeconego świata” prowadziła dr Magdalena Izabela Sacha. Warsztat odbył się w ramach MEDIAlabiryntów 2022 organizowanych przez IKM.

W trakcie warsztatu translatorskiego poświęciliśmy swoją uwagę kwestii podróży, ciekawości świata i dążeniu do jego naukowego opisania. Zastanowiliśmy się nad oświeceniową wizją świata i optymizmem ludzi XVIII wieku wobec możności rozumowego opisu i pojmowania złożonych zjawisk natury i techniki. Poznaliśmy znaczenie podróży dla rozwoju intelektualnego i towarzyskiego oraz poszukaliśmy postaci podróżników związanych z Gdańskiem. Sięgnęliśmy do początków nowoczesnego muzealnictwa, zastanawiając się nad zawartością Kunstkammer i Wunderkammer. Przyjrzeliśmy się także słownikom i pomocom w warsztacie tłumacza języka niemieckiego – na podstawie doświadczeń prowadzącej. Podjęliśmy także pierwszą próbę tłumaczenia krótkich fragmentów tekstu z dziennika podróży Nathanaela J. Gerlacha, spisanego przez Christiana G. Fischera.
Dr Magdalena Sacha jest absolwentką studiów polonistycznych i germanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów muzealniczych w Uniwersytecie w Jenie. Od 2004 r. wykłada w Zakładzie Kulturoznawstwa UG m.in. takie przedmioty jak wstęp do kulturoznawstwa, kultura regionalna, muzealnictwo i sztuka wystawiennicza. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i trzech monografii (“Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich”; “Gdyście w obóz przybyć już raczyli… Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937-1945”; “Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow”). Przełożyła na język polski kilkanaście książek z zakresu literatury pięknej, naukowej i popularnonaukowej, w tym opracowania z XVIII i XIX wieku: “Max Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka”; “Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku”; “Louise von Krockow, Radą i czynem ku dobremu dziełu. Podarunek toaletkowy dla dam”.
To top