20.05.2022 odbyło się szkolenie egzaminatorów Goethe-Institut

20 maja 2022 roku w Centrum Herdera UG odbyło się szkolenie na egzaminatorów Instytutu Goethego w ramach egzaminu na poziomie B2. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Skotarek z Goethe-Institut w Warszawie. Uczestnikami szkolenia byli wykładowcy germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, lektorzy Centrum Herdera UG, lektorzy Centrum Języków Obcych UG, wykładowcy prywatnych szkół wyższych z terenu Trójmiasta, nauczyciele z Trójmiejskich szkół i lektorzy języka niemieckiego. Zapoznaliśmy się na nim ze wszystkimi rodzajami zadań na tym egzaminie, jednak największy nacisk prowadząca położyła na przekazaniu egzaminatorom wiedzy na temat oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni za profesjonalnie poprowadzone szkolenie i gotowość odpowiedzi na liczne pytania, a fantastycznym nauczycielom języka niemieckiego za zaangażowany udział i wspaniałą atmosferę!

 

To top