Kronika – 2022

2022

Warsztaty językowe:

  • 18 marca 2022 roku odbyły się warsztaty online doskonalące umiejętności językowe na poziomie A2/B1+ pt.: “Deutsch am Arbeitsplatz” (“Niemiecki w miejscu pracy”). Program warsztatu obejmował takie zagadnienia jak: jak ważne jest wykształcenie w karierze zawodowej, jakie zadania i obowiązki musi wypełniać pracownik, co oznacza zadowolenie z pracy, jakie czynności wykonuje pracownik w miejscu pracy. W czasie trwania warsztatu uczestnicy oprócz ciekawych tekstów dotyczących sytuacji z miejsca pracy zaproszeni zostali do aktywnego udziału w wymianie doświadczeń i w dyskusji. Warsztat prowadzony był poprzez platformę e-learningową zoom.us
    Warsztat w języku niemieckim poprowadził pan Zbigniew Zembrzuski, absolwent Filologii Germańskiej UG, stypendysta DAAD (Uniwersytet Kiel), były wykładowca w Instytucie Filologii Germańskiej UG i Kierownik Centrum Herdera UG oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego  
  • 22 kwietnia 2022 roku odbyły się warsztaty online na poziomie B1+/B2 pt.: “Über Filme sprechen” (“Porozmawiajmy o filmach”). Temat ten, choć wygląda na dość prosty, jest bardzo ważny dla zrozumienia drugiego kraju. Dzięki filmom dowiadujemy się wiele o jego języku i kulturze. Filmy są także ważnym tematem rozmów z osobami, dla których niemiecki jest językiem ojczystym. Na warsztacie uczestnicy zobaczyli, w jaki sposób w filmach poznajemy różne spojrzenia na historię, a także na prezentowane w nim postacie. Zajęli się także prostymi aspektami języka filmowego (kamera i muzyka). Warsztat prowadzony był poprzez platformę e-learningową zoom.us
    Warsztaty w języku niemieckim poprowadził pan dr Timo Janca, który germanistykę i slawistykę ukończył na Uniwersytecie w Kilonii. Następnie pracował jako lektor DAAD w Piatigorsku, Charkowie, a obecnie zatrudniony jest na Germanistyce UG w Gdańsku. W 2015 r. napisał pracę doktorską na temat współczesnej literatury polskiej i rosyjskiej
To top