04.12.2018 Finał konkursu "Schüleraustausch"

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych
woj. pomorskiego do udziału w konkursie
“Schüleraustausch”

Przedmiotem konkursu jest zaplanowanie i przygotowanie programu pobytu dla grupy uczniów z Niemiec, odwiedzających swoich rówieśników w Polsce w ramach międzyszkolnej wymiany młodzieży. Program, przygotowany przez polskich uczniów w 3-osobowych zespołach, powinien być atrakcyjny i zawierać elementy, które będą ciekawe zarówno dla nich jak i ich niemieckich kolegów.

Termin nadsyłania prac minął 8 listopada 2018
Finał Konkursu: 04.12.2018

To top