Kronika – 2005

<- powrót do listy

2005

1.04.2005 na Wydziale Prawa i Administracji UG odbył się I etap konkursu wiedzy ogólnej o Niemczech pt. “Deutsch-Land-Nachbarland”


06.05.2005 na Wydziale Prawa i Administracji UG odbył się wykład na temat: “Europarecht”. Wykład poprowadziła prof. Helen Hartnell

19.05.2005 w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się dyskusja panelowa na temat “NIEMCY – życie codzienne, zwyczaje i stereotypy”


30.05.2005 na Wydziale Filologiczno – Historycznym UG odbył się II etap oraz finał konkursu wiedzy ogólnej o Niemczech pt. “Deutsch-Land-Nachbarland”


09.06.2005 na Wydziale Filologiczno – Historycznym odbył się wykład na temat “Nowe tendencje we współczesnym języku niemieckim: Fach-, Fremd-, Unwörter”. Wykład poprowadziła dr Andrea Seidel.

13.06.2005 spotkanie grupy Adalbertus Werk e.v. w Centrum Herdera z redaktorem Adamem Krzemińskim z tygodnika “Polityka” na temat “1939: Der Anfang vom Ende : Flucht und Vertreibung der Deutschen”

14.06.2005 spotkanie grupy Adalbertus Werk e.v. w Centrum Herdera z prof. dr Andrzejem Januszajtisem na temat “1945: Das Ende mit Schrecken : Zerstörung und Wiederaufbau Danzigs”

15.06.2005 Spotkanie czytelników niemieckiego tygodnika “Die Zeit” z prof. dr Andrzejem Januszajtisem na temat historii miasta Gdańska.

16.06.2005 Spotkanie czytelników niemieckiego tygodnika “Die Zeit” z konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec.

15.07.2005 Spotkanie w Centrum Herdera – wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego


15.08.2005 Spotkanie Towarzystwa Niemiecko – Polskiego z Meklemburgii- Przedmorza z panem prof. Andrzejem Januszajtisem.

28.08.2005 Spotkanie grupy emerytowanych policjantów z panem prof. Andrzejem Januszajtisem.

29 – 30.08.2005 Spotkanie Fundacji Adenauera z panem prof. Andrzejem Januszajtis, oraz dziennikarzem Januszem Tycnerem.


27.10.2005 odbyło się spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia na uniwersytetach i wyższych szkołach artystycznych w RFN “Ich will in Deutschland studieren / Chcę studiować w Niemczech”.
Spotkanie poprowadzili : Przedstawiciel Niemieckiej Wymiany Akademickiej w Warszawie oraz Przedstawiciel Biura Wymiany Zagranicznej Studentów UG

09.12.2005 odbyło się spotkanie informacyjne na temat “Certyfikaty z języka niemieckiego – przebieg egzaminów”
Spotkanie poprowadzili egzaminatorzy Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego przy KKNJO Uniwersytetu Gdańskiego.

16.12.2005 Wykład na temat “Johann Gottfried Herder i jego dzieło w oczach Polaków”.

To top