Konkurs wiedzy o Niemczech “Deutsch-Land-Nachbarland” – Literatura pomocnicza

Pytania konkursowe obejmują następujące zagadnienia:

 • Kraj i jego mieszkańcy: warunki naturalne, ludność, kraje związkowe, dane geograficzne i statystyczne
 • Historia Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem historii współczesnej po 1945 r., najważniejsze daty, miejsca, wydarzenia i postacie w historii Niemiec
 • Państwo, prawo i obywatele: ustrój, konstytucja, porządek prawny, organy konstytucyjne, partie i wybory, ustrój federalny
 • Polityka zagraniczna: Niemcy w Unii Europejskiej i w NATO, zagadnienia globalne
 • Gospodarka: niemiecki system gospodarczy, rynek pracy, przemysł, usługi, rolnictwo, gospodarka energetyczna
 • Oświata i nauka: system szkolnictwa, szkoły wyższe i instytuty naukowe
 • Społeczeństwo i kultura: sport, czas wolny, kościoły, mass media, literatura, architektura, najważniejsze zabytki, sztuki plastyczne, teatr, film i muzyka

Literatura pomocnicza (przykładowa):

 • Niemcy w świetle faktów i liczb / Tatsachen über Deutschland, Societäts-Verlag
 • S. Bęza, Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder, Wydawnictwa Szkolne i
 • atlas geograficzny
 • Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Historia Niemiec, Krasuski J. Wydawnictwo Ossolineum
 • Deutsche Literatur in Epochen, B. Baumann, B. Oberle, Max Hueber Verlag
 • Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej T. Miłkowski,– dla uczniów gimnazjów i liceów, Wydawnictwo Książka i Wiedza
 • Europa. Regiony i państwa historyczne, pod red. M. Kamlera, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Przewodnik Pascala Niemcy, Pascal
 • Przewodnik Wiedzy i Życie Niemcy, pod red. J. Egert-Romanowskiej i M. Omilanowskiej, Wydawnictwo Wiedza i Życie
 • Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss, W. Gössmann, Max Hueber Verlag
 • Dzieje kultury niemieckiej, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski, Czesław Karolak, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Prasa
To top