Wolfgang Herrndorf „Tschick“. Poleca Beata Kwaśniewska

„Tschick“ to powieść dla młodzieży napisana przez Wolfganga Herrndorfa.

Głównymi bohaterami są dwaj chłopcy – Maik, który ma około 14 lat i Tschick, jego przyjaciel z Rosji, który jest w tym samym wieku. Maik nie ma przyjaciół, jego matka jest alkoholiczką, ale ma z nią dobre relacje. Ojciec nie widuje Maika tak często, bo dużo pracuje. Tschik (właściwie Andrej Tschichatschow) jest nowy w szkole, nieśmiały i leniwy.

Historia zaczyna się od końca, kiedy Maik siedzi na komisariacie i wspomina jak to wszystko się zaczęło. Tuż przed wakacjami wymarzona dziewczyna Maika, Tatiana, obchodziła urodziny. Zaprosiła całą klasę, nie tylko Maika i Tschicka. Tschick przyjechał do domu Maika dzień później starym samochodem i zaproponował mu wycieczkę po Niemczech. Podczas tej podróży stali się najlepszymi przyjaciółmi i musieli wspólnie rozwiązywać wiele problemów.

Moje pierwsze wrażenie związane było z tym, jak piękna jest książka. Niesamowicie piękny projekt graficzny z kolorowymi obramowaniami przykuł mój wzrok. W książce znajdują się warte uwagi ilustracje książkowe. Ta książka jest naprawdę dobrze napisana. Nie ma tu nic oczywistego i przewidywalnego.

Historia jest bardzo zabawna i oryginalna. Mogę polecić tę książkę każdemu, zarówno młodzieży jak i dorosłym.

 

 

„Tschick“ das ist ein Jugendroman verfasst von Wolfgang Herrndorf.

Die Hauptfiguren sind zwei Junge – Maik, der ist zirka 14 Jahre alt ist und Tschick sein gleichaltriger Freund aus Russland. Maik hat keine Freunde, seiner Mutter ist Alkoholikerin aber er hat mit ihr gutes Verhältnis. Sein Vater sieht Maik nicht so oft, weil er viel arbeitet. Tschich (eigentlich Andrej Tschichatschow) ist neu in der Schule, er ist schüchtern und faul.

Die Geschichte startet am Ende, wenn Maik auf dem Polizeirevier sitzt und erwähnt, wie alles anfangen ist. Kurz von den Sommerferien feierte die Traumfreundin von Maik Tatiana ihrer Geburtstag. Sie hat die ganze Klasse und nicht nur Maik und Tschick eingeladen. Tschick ist einen Tag später mit einem alten Auto bei Maik vorbeigekommen und hat ihm vorgeschlagen eine Tour durch Deutschland zu machen. Auf dieser Reise sind sie beste Freunde geworden und mussten viele Probleme gemeinsam lösen.

Mein erster Eindruck war damit verbunden, wie schön das Buch ist. Unglaublich schöngeistige Bildgestaltung mit den bunten Rändern ist mir aufgefallen. Im Buch befinden sich die erwähnenswerten Buchillustrationen. Dieses Buch ist gut geschrieben. Es gibt hier nichts offensichtliches und vorhersehbares.
Die Geschichte ist sehr witzig und originell. Ich kann dieses Buch jedem empfehlen, sowohl den jungen Menschen als auch Erwachsenen.

 

To top