Franz Kafka „Przemiana”. Poleca Michał Mazur

 

Michał Mazur – student Politechniki Gdańskiej, Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprasza nas do lektury kolejnej książki – następnego klasyka niemieckojęzycznej literatury, czyli „Verwandlung” Franza Kafki.

„Gdy Gregor Samsa obudził się pewnego rana z niespokojnych snów, stwierdził, że zmienił się w łóżku w potwornego robaka”. Już pierwsze zdanie tej opowieści, z początku XX wieku, wzbudza ciekawość czytelnika. Sytuacja się komplikuje, gdy do pokoju głównego bohatera zaczyna dobijać się rodzina oraz prokurent z zakładu pracy. Wkrótce, prawda wychodzi na jaw.

Książkę czyta się szybko i przyjemnie. Akcja wciąga, ponieważ z każdą kolejną stroną zauważamy zmiany, nie tylko w zachowania przemienionego, ale i całej rodziny. Po skończeniu lektury w głowie zostaje dużo pytań i myśli. Autor nie pisze w sposób oczywisty i zmusza do myślenia nad właściwym przekazem całej historii. A ta może być interpretowana na wiele sposobów.

Franz Kafka był niemieckojęzycznym pisarzem żydowskiego pochodzenia, całe życie związany z Pragą. Uważany za prekursora literatury nurtu egzystencjalizmu. W swoich dziełach porusza wiele tematów, które nadal są aktualne w naszym świecie, takie jak: samotność, wykluczenie, zagubienie. Większość z nich towarzyszyła autorowi „Przemiany” prze całe życie. Jako dziecko znajdował się pod wpływem despotycznego ojca. Rodzice byli często nieobecni, czuł się samotny, co mogło przełożyć się na niską samoocenę w późniejszym, dorosłym życiu. Swoje emocje oraz doświadczenia przelał na papier. W ten sposób otrzymujemy wyjątkową książkę, a emocje, które wzbudza będą bliskie niejednemu czytelnikowi.
Zarówno jej autor jak i jego dzieło są trudne do zaszufladkowania. Na stronach opowieści przewija wiele zagadnień. Na koniec warto się na końcu zastanowić, czy Gregor Samsa był jedyną postacią, którego dotyczyła tytułowa przemiana?
Michał Mazur

„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt”. Schon der erste Satz dieser Erzählung aus dem frühen 20. Jahrhundert weckt die Neugierde des Lesers. Die Situation wird noch komplizierter, als das Zimmer der Hauptfigur von seiner Familie und einem Vertreter des Arbeitshauses heimgesucht wird. Bald kommt die Wahrheit ans Licht.

Das Buch liest sich schnell und angenehm. Die Handlung zieht einen in ihren Bann, da man mit jeder Seite Veränderungen feststellt, nicht nur im Verhalten des verwandelten Mannes, sondern auch in der ganzen Familie. Nach der Lektüre bleiben viele Fragen und Gedanken im Kopf. Der Autor schreibt nicht auf eine offensichtliche Art und Weise und zwingt einen dazu, über die richtige Botschaft der ganzen Geschichte nachzudenken. Und diese kann auf viele Art und Weise interpretiert werden.

Franz Kafka war ein deutschsprachiger Schriftsteller jüdischer Abstammung, der sein Leben lang mit Prag verbunden war. Er gilt als Wegbereiter der existenzialistischen Bewegung in der Literatur. Seine Werke behandeln viele Themen, die in unserer heutigen Welt noch immer aktuell sind, wie Einsamkeit, Ausgrenzung und Verlust. Die meisten dieser Themen haben den Autor der „Verwandlung” sein ganzes Leben lang begleitet. Als Kind stand er unter dem Einfluss eines herrschsüchtigen Vaters. Seine Eltern waren oft abwesend und er fühlte sich einsam, was sich im späteren Erwachsenenleben in einem geringen Selbstwertgefühl niedergeschlagen haben mag. Er brachte seine Gefühle und Erfahrungen zu Papier. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Buch, und die Gefühle, die es hervorruft, werden vielen Lesern nahe gehen.
Sowohl der Autor als auch sein Werk lassen sich nur schwer in eine Schublade stecken. Er bringt viele Themen auf die Seiten der Geschichte. Es lohnt sich, am Ende zu fragen, ob Gregor Samsa die einzige Figur war, die von der Verwandlung des Titels betroffen war?

To top