10.10.2023 r odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim spotkanie z prezydentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prof. dr Eduardem Mühle.

W dniu 10 października 2023 r odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim spotkanie władz uczelni, reprezentowanych przez panią Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler oraz pana Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego z prezydentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą – prof. dr Eduardem Mühle.

W spotkaniu uczestniczyli również pani Magdalena Sawicz, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UG, kierownik Centrum Herdera UG – Zbigniew Zembrzuski oraz dr Anna Kowalewska Mróz z Centrum Herdera.

Prof. dr Eduard Mühle został niedawno wybrany na kadencję 2023-2029 na prezydenta Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, który jest najpopularniejszym niemieckim uniwersytetem wśród zagranicznych studentów, w tym wielu z Polski. Wcześniej pan prof. Eduard Mühle kierował w latach 1995-2002 Instytutem Herdera w Marburgu, a w latach 2008-2013 Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Pani Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej wyjaśniła na przykładzie sojuszu SEA-EU (South European Atlantic European Universities),  którego Uniwersytet Gdański jest członkiem, na czym polega sieć 9 europejskich i nadmorskich uczelni wyższych z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Algarve, Neapolu oraz Bodø. Opowiedziała również o promowaniu mobilności studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.

Podczas spotkania omawiano możliwości nawiązania formalnego partnerstwa akademickiego między oboma uczelniami, które mogłoby obejmować wspólne programy nauczania, badania naukowe i wymianę studentów, co pozwoliłoby na zwiększenie różnorodności kulturowej i naukowej.

Zastanawiano się wspólnie, w jaki sposób obie uczelnie mogłyby współpracować, zwłaszcza w dziedzinach, gdzie posiadają wspólne płaszczyzny zainteresowań. Dyskutowano również na temat organizacji wspólnych wydarzeń, takich jak konferencje, sympozja, wystawy czy festiwale kulturowe, które promują wymianę kulturową i naukową.

Jednym z tematów podjętych przez pana dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego były sposoby finansowania projektów wspólnych i potencjalnego pozyskiwania grantów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Dużo uwagi poświęcono również studiującym na Uniwersytecie Gdańskim obcokrajowcom.

Pan Zbigniew Zembrzuski, z Centrum Herdera, opowiedział o możliwościach podjęcia nauki języka niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz o możliwości zdawania na UG od roku 2023 certyfikatów Goethe-Institut, które ułatwiają staranie się o przyjęcie na uczelnie niemieckie.

Pani dr hab. Anna Jurkowską-Zeidler podkreśliła, jak ważne są osobiste kontakty i współpraca na poziomie poszczególnych wydziałów lub instytutów w ramach obu uczelni.

Prof. Eduard Mühle wyjaśnił, że w ramach trzech Wydziałów: Prawa, Kulturoznawstwa i Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Viadrina studiuje ok. 5 tysięcy studentów, z czego ok. 16% to obcokrajowcy. Warto podkreślić, że Uniwersytet Viadrina aktywnie promuje międzynarodową wymianę studencką i oferuje również wiele programów w języku angielskim, co przyciąga studentów z różnych krajów.

Współpraca między Uniwersytetem Gdańskim a Europejskim Uniwersytetem Viadrina może przynieść wiele korzyści zarówno dla studentów, jak i kadry naukowej obu uczelni, a także przyczyni się do wzrostu potencjału badawczego i naukowego regionu.

Cieszymy się na myśl o przyszłym rozwoju tej współpracy i o realizacji wspólnych projektów.

 

fot. Marcel Jakubowski

 

 

To top