KURSY SPECJALISTYCZNE (online):

  • Deutsch im Beruf (A2-B1)

Dla osób posługujących się językiem niemieckim w codziennej pracy
Kurs „Deutsch im Beruf” – Niemiecki w pracy to kompleksowy trwający dwa semestry kurs języka niemieckiego, obejmujący takie zagadnienia jak np.: rozwój zawodowy, spotkania oraz negocjacje biznesowe, obsługa klienta, korespondencja mailowa z klientami.
Na naszym kursie poznajemy m.in.:
– jak przygotować i zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej
– jak swobodnie wypowiadać się na spotkaniach biznesowych
– jak płynnie i poprawnie komunikować się z klientami
– jak obsłużyć klienta telefonicznie i prowadzić z nim korespondencję mailową
Podręcznik: „Im Berufssprachkurs B1″ – Kurs- und Arbeitsbuch”, wyd. Hueber + materiały autorskie

  • Deutsch für Pflegepersonal (A1-A2)

Dla pracowników branży medycznej i osób opiekujących się osobami starszymi
Kurs obejmuje dwa semestry i składa się z dwóch części:
1) Pierwsza część to podstawy języka medycznego i przyswojenie sobie prostych struktur gramatycznych potrzebnych w codziennej pracy
2) W drugiej części kursu rozwijamy treści o dalszą terminologię i struktury leksykalne wykorzystywane w kontaktach z pacjentem/podopiecznym, z członkami rodziny, lekarzami, rehabilitantami, kolegami po fachu etc.
Podręcznik: „Menschen im Beruf – Pflege A2”, wyd. Hueber + materiały autorskie

  • Deutsch in der Medizin (B1-B2)

Dla lekarzy i studentów medycyny planujących podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych na terenie Niemiec, Austrii czy Szwajcarii
Kurs obejmuje dwa semestry i jest dedykowany osobom, które dobrze posługują się językiem niemieckim i chcą poszerzyć swoje umiejętności językowe oraz pracować nad płynnością i poprawnością języka.
Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych do poziomu wymaganego przez niemieckojęzycznego pracodawcę (kliniki, szpitale etc.).
Dotyczy to przede wszystkim komunikacji ustnej i pisemnej w zawodzie lekarza. (Fachgespräche mit Patienten und Angehörigen, Pflegepersonal, Kollegen etc., Formulierung von Arztbriefen, medizinische Dokumentation)
Podręcznik: „Menschen im Beruf – Medizin B2”, wyd. Hueber + materiały autorskie