SEMESTR ZIMOWY online
październik 2021 – luty 2022, Centrum Herdera UG

GRUPA DNI I GODZ. PODRĘCZNIK
A1 – Grundstufe
I (A1.1) pon.-śr. 17:10 – 18:40 Menschen A1.1
I (A1.1) soboty 9:00 – 12:10 * Menschen A1.1
II (A1.2) wt.-czw. 17:10 – 18:40 Menschen A1.2
A2 – Grundstufe
III (A2.1) pon.-śr. 17:10 – 18:40 Menschen A2.1, od lekcji 1
IV (A2.2) wt.-czw. 17:10 – 18:40 Menschen A2.2, od lekcji 12
IV (A2 plus) wt.-czw. 17:10 – 18:40 Menschen A2.2, lekcje 19-24 plus materiały własne
B1 – Grundstufe
V (B1.1) wt.-czw. 18:50 – 20:20 Menschen B1.1, od lekcji 1
VI (B1.2) pon.-śr. 18:50 – 20:20 Menschen B1, od lekcji 11
VI (B1.2 plus) soboty 9:00 – 12:10 * Menschen B1, lekcje 22-24 plus materiały własne
B2 – Mittelstufe
VII (B2.1) pon.-śr. 18:50 – 20:20 Sicher aktuell B2, od lekcji 1
VII (B2.1) wt.-czw. 18:50 – 20:20 Sicher aktuell B2, lekcje 4-6
VIII (B2 plus) pon.-śr. 17:10 – 18:40 materiały własne
VIII (B2 plus) soboty 9:00 – 12:10 * lekcje 10-12 plus materiały własne
C1 – Mittelstufe
IX (C1.1) soboty 9:00 – 12:10 * Erkundungen C1, od lekcji 1
Oberstufe
C1/C2 soboty 9:00 – 12:10 * materiały własne

*) – przerwa 10 minut w trakcie zajęć