Centrum Herdera rozpoczęło swoją działalność 23 maja 1995 roku uroczystym otwarciem, na którym wśród zaproszonych gości byli ówczesny ambasador RFN w Polsce Johannes Bauch, pisarka Christa Wolf oraz Günter Grass. Utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim ośrodka upowszechniania kultury i języka niemieckiego było życzeniem ówczesnego prezydenta Niemiec Richarda von Weizsäckera.