Centrum Herdera jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Gdańskiego. Celem naszej działalności jest upowszechnianie kultury i języka niemieckiego, który realizujemy poprzez prowadzenie ogólnodostępnej biblioteki i czytelni wydawnictw niemieckojęzycznych oraz projekty kulturalne. Z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego współorganizujemy kursy języka niemieckiego przygotowujące do egzaminów Goethe–Institut, na wszystkich poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2, Wirtschaftsdeutch, juristische Fachterminologie).