CENNIK KURSÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Rodzaj kursu (młodzież i dorośli) liczba zajęć tygodniowo liczba godz. w semestrze status uczestnika kursu opłata semestralna semestralnie w ratach ** za 2 semestry z góry (10% rabatu)
Kursy ogólne
Poziomy zaawansowania:

GRUNDSTUFE
(grupy I – VI),
wraz z grupą certyfikatową B1

MITTELSTUFE
(grupy VII – X)
wraz z grupą certyfikatową C1

OBERSTUFE
wraz z grupą certyfikatową C2

2 x 90 min.
lub
1 x 180 min.(60 jedn. lek.)
30 x 90 min.
lub
15 x 180 min.
Nowy uczestnik kursu 1250 zł I rata: 625 zł
II rata: 625 zł
2250 zł
Osoba kontynuująca* naukę w Centrum Herdera lub uczeń, student, nauczyciel rozpoczynający naukę 1150 zł I rata: 575 zł
II rata: 575 zł
2070 zł
Uczeń, student, nauczyciel kontynuujący* naukę w Centrum Herdera 1050 zł I rata: 525 zł
II rata: 525 zł
1890 zł
Kursy specjalistyczne
Wirtschaftsdeutsch
(niemiecki w biznesie)

Juristische Fachterminologie
(niemiecki język prawniczy)

1 x 180 min.

(60 jedn. lek.)

15 x 180 min. Nowy uczestnik kursu 1350 zł I rata: 675 zł
II rata: 675 zł
2430 zł
Osoba kontynuująca* naukę w Centrum Herdera 1250 zł I rata: 625 zł
II rata: 625 zł
2250 zł

Promocja dla grup początkujących – cena kursu 950 zł za semestr, w pierwszym roku nauki (grupy na poziomie A1.1 oraz A1.2).
Dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego – 20% zniżki od ceny kursu dla nowego uczestnika (1000 zł/semestr).
Zniżki nie sumują się.

*) – osoba kontynuująca naukę w Centrum Herdera przynajmniej 1 semestr
**) – Terminy płatności w ratach: I rata płatna do drugich zajęć w semestrze, II rata płatna do – 30 listopada [semestr zimowy] / 15 kwietnia [semestr letni].

Opłaty za kurs prosimy przelać na konto:

KONTO : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Santander Bank Polska S.A. 39 1090 1098 0000 0001 0074 8505

podając w tytule przelewu następujące informacje:

 1. imię i nazwisko uczestnika kursu
 2. dopisek „kurs języka niemieckiego w Centrum Herdera
 3. semestr za który dokonywana jest wpłata lub rata

Prośby o wystawienie faktury VAT za kurs prosimy kierować w momencie zgłoszenia na kurs (przed dokonaniem wpłaty), w późniejszym terminie wystawienie faktury VAT będzie niemożliwe.

Co zawiera cena kursu?

 • test klasyfikujący oraz rozmowę z lektorem,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały dodatkowe i uzupełniające,
 • testy semestralne i kontrolne sprawdzające postępy w nauce,
 • testy egzaminacyjne dla grup egzaminacyjnych gr. VI (B1), gr. IX (C1), grupy Oberstufe (ZOP / C2),
 • dla grup Oberstufe i grup konwersacyjnych wszystkie materiały dydaktyczne,
 • dla pozostałych grup rabat 20% na zakup podręczników,
 • konsultacje z lektorami Centrum Herdera,
 • świadectwo ukończenia kursu.