CENNIK KURSÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Rodzaj kursu (młodzież i dorośli) liczba zajęć tygodniowo liczba godz. w semestrze status uczestnika kursu opłata semestralna semestralnie w ratach ** za 2 semestry z góry (10% rabatu)
Kursy ogólne
Poziomy zaawansowania:

GRUNDSTUFE
(grupy I – VI),
wraz z grupą certyfikatową B1

MITTELSTUFE
(grupy VII – X)
wraz z grupą certyfikatową C1

OBERSTUFE
wraz z grupą certyfikatową C2

2 x 90 min.
lub
1 x 180 min.

(60 jedn. lek.)

30 x 90 min.
lub
15 x 180 min.
Nowy uczestnik kursu 1150 zł I rata: 575 zł
II rata: 575 zł
2070 zł
Osoba kontynuująca* naukę w Centrum Herdera lub uczeń, student, nauczyciel rozpoczynający naukę 1050 zł I rata: 525 zł
II rata: 525 zł
1890 zł
Uczeń, student, nauczyciel kontynuujący* naukę w Centrum Herdera 950 zł I rata: 475 zł
II rata: 475 zł
1710 zł
Kursy specjalistyczne
Wirtschaftsdeutsch
(niemiecki w biznesie)

Juristische Fachterminologie
(niemiecki język prawniczy)

1 x 180 min.

(60 jedn. lek.)

15 x 180 min. Nowy uczestnik kursu 1250 zł I rata: 625 zł
II rata: 625 zł
2250 zł
Osoba kontynuująca* naukę w Centrum Herdera 1150 zł I rata: 575 zł
II rata: 575 zł
2070 zł

Promocja dla grup początkujących – cena kursu 850 zł za semestr, w pierwszym roku nauki (grupy na poziomie A1.1 oraz A1.2)
Dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego – 20% zniżki.
Zniżki nie sumują się.

*) – osoba kontynuująca naukę w Centrum Herdera od co najmniej 1 semestru
**) – Terminy płatności w ratach: I rata płatna bezpośrednio po rozpoczęciu zajęć, II rata płatna do – 30 listopada [semestr zimowy] / 31 marca [semestr letni].

Opłaty za kurs prosimy przelać na konto:

KONTO : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Santander Bank Polska SA 39 1090 1098 0000 0001 0074 8505

podając imię i nazwisko uczestnika kursu wraz z dopiskiem „kurs języka niemieckiego w Centrum Herdera”.

Prośby o faktury VAT prosimy zgłaszać najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano wpłaty.

Co zawiera cena kursu?

  • test klasyfikujący oraz rozmowę z lektorem,
  • zajęcia dydaktyczne,
  • materiały dodatkowe i uzupełniające,
  • testy semestralne i kontrolne sprawdzające postępy w nauce,
  • testy egzaminacyjne dla grup egzaminacyjnych gr. VI (B1), gr. IX (C1), grupy Oberstufe (ZOP / C2),
  • dla grup Oberstufe i grup konwersacyjnych wszystkie materiały dydaktyczne,
  • dla pozostałych grup rabat 20% na zakup podręczników,
  • konsultacje z lektorami Centrum Herdera,
  • świadectwo ukończenia kursu.